Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Betydande investeringar sammanfaller med jubileumsfirande i Kramfors

Kramfors mitt i Höga kusten eller Kramfors centralast i Norrland – båda är välkända och sedan länge vedertagna benämningar på den västernorrländska kommunen där stora investeringar planeras. Lagom till Kramfors 70-årskalas kommer man också att kunna fira kick-off för betydande satsningar inom både bostadsbyggnation och förnybar energi.

Det verkar som att alla vägar bär till Kramfors nu.  Kommunen har sedan några år tillbaka lyckats vända utflyttningstrenden och allt tyder på fortsatt expansion när fler söker sig till regionen.
– Bland såväl nya som befintliga företag finns en nybyggaranda som märks genom de investeringar som görs, säger näringslivsutvecklare Janne Mellander.

Stora aktörer som exempelvis Folksam gör nu investeringar som kommer att betyda mycket för Kramfors arbetsmarknad, samtidigt som planering av nya bostäder och verksamhetslokaler lägger en bra grund för den långsiktiga utvecklingen. 
 
Privat aktör lyfter bostadsmarknaden
Att det privata bostadsbolaget Husindustrier valt Kramfors för ett av sina projekt ger kommunen en rejäl skjuts framåt, menar Janne Mellander.
– Kramfors har numera bostadsbrist och intresset för de nya bostäderna är enormt. Det är precis som på de flesta andra ställen i landet brist på hyresrätter och här behöver allmännyttans investeringar varvas med privata initiativ. Att vi i Kramfors kan garantera en smidig hantering av bygglov kan vara avgörande för framtida projekt.

I det aktuella projektet planeras 18 nya lägenheter i centrala Kramfors med affärslokaler i bottenplanet av en huskropp med fyra våningar. Husindustriers ägare Magnus Rhodin Wiese har redan kommenterat den smidiga tillståndsprocessen i Kramfors och utesluter inte fortsatta investeringar i regionen.
– Vi för nu en aktiv dialog med ytterligare intressenter för att på sikt kunna lösa bostadsbristen i centrala Kramfors. Förundersökningar har inletts, detaljplaner påbörjats. Det kommunala bostadsbolaget har fått i uppdrag att bygga bostäder och har redan avsatt 60 miljoner för det. Vi ser med stor tillförsikt på framtiden, tillägger Janne Mellander.
 
Miljardinvestering i miljöns tecken
Att Kramfors expanderar märks tydligt när allt fler byggkranar radas upp runtom i kommunen. Det är inte bara bostäder och verksamhetslokaler som byggs, under de kommande åren kommer det även att byggas uppemot hundratalet nya vindkraftverk varav en handfull redan är invigda.

– Efter storskaliga projekt som Höga kusten-bron och Botniabanan ser vi nu fram emot en storsatsning på grön energiproduktion. Det är mycket tack vare en tydlig politisk agenda där man med stark framtidstro vågar satsa på förnybart, något som för övrigt också är avgörande för att nationella klimatmål ska uppnås, informerar Janne Mellander vidare.

Vindkraftinvesteringen landar på omkring fyra miljarder kronor och drivs med Vattenfall och Kabeko i spetsen. I miljöns tecken satsar kommunen även på ett nytt vattenreningsverk som ska stå färdigt innan året är slut.
 
Höga kusten mer attraktiv
För att fler ska kunna upptäcka Kramfors och Höga kusten planeras nya satsningar inom besöksnäringen. Kramfors driver tillsammans med övriga kommuner utmed Höga kusten ett aktivt arbete kring destinationsutveckling och det backas upp med investeringar i en bättre infrastruktur.
Att NextJet upptar linjen mellan Gällivare och High Coast Airport i Kramfors är ett tydligt exempel på att det finns en stor framtidstro i regionen med en ökad efterfrågan. Linjen mellan Höga kusten och Arlanda har även förstärkts med en större maskin och förbindelse mellan Höga kusten och Lycksele finns sedan tidigare.

– Vi ser givetvis fram emot en fortsatt positiv utveckling av Höga kusten som destination. Vi har bland annat ansökt om att få utveckla vår skärgård och öppna upp den för fler framöver, avslöjar Janne Mellander.
Besöksnäringen i Kramfors och Höga kusten är helt klart på uppgång. Samtidigt firar Kramfors som en av Sveriges yngsta städer 70 år i år.

– Jubileet kommer att uppmärksammas med olika event under hela året runt om i kommunen. Ett firande som tar sin utgångspunkt utifrån föreningar och organisationers drivkraft och möjligheter. Det är viktigt att ta tillvara, stärka stoltheten och självkänslan i kommunen, avslutar Janne Mellander.