Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Bevarad sparbankstradition bygger bättre framtid i Markaryd

I Markaryd finns den gamla sparbankstraditionen bevarad. Markaryds Sparbank etablerades 1875 för att ge människor i regionen möjlighet att spara och låna pengar för att förverkliga sina drömmar. Uppdraget är detsamma än idag – nästan 145 år senare.

Det är med ett starkt samhällsengagemang som banken är med och utvecklar Markaryd som attraktiv plats att bo och arbeta på. I det ingår insatser som stärker traktens invånares möjligheter för företagande och entreprenörskap, men även sponsring av fritidsaktiviteter och sommarjobb för ungdomar.
Ola Andersson, vd för Markaryds Sparbank, understryker bankens grundsyfte:
– Vi ska underlätta och främja lokal utveckling tillsammans med våra kunder. Eftersom vi inte har några aktieägare som kräver avkastning kan vi återinvestera delar av överskottet i bygden och det är precis det som gjorts under de senaste 144 åren. Det är vår stolthet och vår tradition inom sparbanken.

Samma utbud som storbanken
Omtanken om den lokala utvecklingen är i enlighet med den gamla sparbankstraditionen som lever kvar på ett antal orter i Sverige. Samtidigt har Markaryds Sparbank tillgång till storbankens utbud genom sitt samarbete med Swedbank.
– Marknaden efterfrågar digitala lösningar och det måste vi anpassa oss efter. Produktutbudet är starkt och brett tack vare samarbetet med Swedbank, säger Ola Andersson.
Kunder inom sparbanken kan räkna med ett personligt bemötande och engagemang kring familjens ekonomi. På Markaryds Sparbank får man träffa en personlig rådgivare som verkligen känner kunden och som baserar sin rådgivning på det som passar just den kunden bäst.
– Det personliga mötet är viktigt och bör prioriteras. För livets största affärer, som en företagsetablering eller ett fastighetsförvärv, är det personliga mötet absolut nödvändigt för att helheten ska bli bra, menar Ola Andersson.

Genuint engagerad
Till skillnad från en vanlig bank så bedriver en sparbank sin verksamhet i sitt närområde. Alla beslut tas nära kunden och grundas på erfarenhet och kunskap om lokala förutsättningar. Bankens styrelse kommer från närområdet, liksom alla kundrådgivare som jobbar på banken.
– För företagskunder erbjuds täta kundbesök där banken är genuint engagerad i företagets utveckling. I samhällsengagemanget ingår även hög tillgänglighet där vi ska kunna möta kunderna där de vill och när de behöver oss, säger Ola Andersson.
Framtidens hållbara banktjänster är en kombination av det digitala med hög tillgänglighet och det traditionella personliga mötet som bokas en eller ett par gånger per år. Markaryds Sparbank ska vara en stark aktör i Markaryds utveckling under minst 145 år till.