Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Billiga hyresrätter i Nordanstigs kommun

Nordanstigs kommun, som ligger i norra Hälsingland mellan Hudiksvall och Sundsvall, kan erbjuda en fin livsmiljö och lägenheter med låg hyra.
Det dominerande bostadsbolaget i kommunen är Nordanstigs Bostäder AB, som ägs till 100 procent av Nordanstigs kommun.

– Det är till oss man vänder sig om man vill ha en lägenhet i Nordanstig. Vi äger och förvaltar 750 lägenheter och det är uteslutande hyresrätter. Vi har också ett 40-tal kommersiella lokaler, berättar Birger Tellin, vd på Nordanstigs Bostäder.
Vid kommunsammanslagningen 1974 förenades de fyra kommunerna Hassela, Bergsjö, Gnarp och Harmånger, och man valde att kalla den nya kommunen Nordanstig. Samtidigt slog man också ihop kommunernas olika bostadsbolag till Stiftelsen Nordanstigs Bostäder. 1996 ändrades företagsformen till aktiebolag och namnet blev Nordanstigs Bostäder AB.
När företaget var en stiftelse var den kommunala filosofin att man i stort sett inte skulle göra någon vinst utan resultatet blev +- 0.
– Det fungerade bra under 70- och 80-talen, men i början av 90-talet kom den stora smällen för oss liksom för många andra bostadsbolag. Dessutom hade kommunen en befolkningsminskning varje år under hela 90-talet och fram till mitten av 2000-talet och det påverkade oss ekonomiskt. Vi fick en övertalighet av vakanta lägenheter och sanerade bort 20-25 procent av beståndet för att anpassa oss efter behovet, berättar Birger Tellin.
De senaste fem åren har Nordanstigs Bostäder haft en positiv utveckling resultatmässigt. Bolaget har idag ett eget kapital på nästan 30 miljoner kronor och en soliditet på 20 procent.

Låga hyror
– Vi har relativt låga hyror för att konkurrera mot egna hems-boende, som också är en billig boendeform här i kommunen. Man kan köpa en villa för 300.000 – 400.000 kronor och det är inga problem med tillgången.
Nordanstigs Bostäder har en platt organisation, vilket gör att det är enkelt att ta beslut. Dessutom har personalen en stor lokalkännedom.
– Kommunen är liten och vi känner oftast våra hyresgäster och de känner oss. Det skapar en trygghet i boendet, säger Birger Tellin.

Stort miljöansvar
Nordanstigs Bostäder är mån om att ta ansvar för miljön och var tidigt ute med att konvertera sitt oljeberoende.
– Vi började redan i slutet av 90-talet och runt 2004 -2005 var vårt fastighetsbestånd i stort sett helt oljeoberoende. Vi har ingen fjärrvärmeanläggning att ansluta oss till utan producerar all värme själva genom pellets och flis. Vi har också gjort effektiviseringar på elsidan och minskat elförbrukningen med ungefär 15 procent de senaste fem åren, berättar Birger Tellin.
Bostadsbolaget utför också fastighetsnära åtgärder i bostadsområdena för att främja miljön, till exempel sopsortering för att återvinna så mycket det går.
– Nu ska vi förvalta de fastigheter vi har och underhålla dem så att de behåller sitt värde. Vi skulle gärna vilja bygga nya bostäder, men problemet med att producera nytt idag är att det blir mycket höga hyror, säger Birger Tellin.
Nordanstigs Bostäder AB sysselsätter 28 anställda och omsätter cirka 90 miljoner kronor.