Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Biogas från Hagelsrums Gård täcker delar av länstrafikens behov

Hagelsrums Gård har successivt utvecklat ett nytt affärsområde vid sidan av mjölkproduktionen. Det som först var tänkt som en småskalig gårdsanläggning blev en storskalig och länsomfattande investering i biogasproduktion.

Redan för tio år sedan började Åke Birgersson på Hagelsrums Gård fundera på möjligheten att producera biogas för eget bruk, baserat på det organiska material som gården med en stor besättning mjölkkor genererar. Idag levererar Hagelsrums Gård biogas som täcker delar av länstrafikens behov.

Började med Kalmar länstrafik
Kalmar länstrafik upphandlade biogas för linjetrafik längs med E22:an under 2016. Detta och att Eon kunde köpa gasen gjorde så att Åke Birgersson kunde satsa fullt ut – och byggde ut sin gårdsanläggning för produktion av biogas som då täckte det egna elbehovet till en större anläggning med produktion av fordonsgas baserat på i huvudsak gödsel som substrat.
Ungefär samtidigt började sonen Tom Birgersson arbeta i familjeföretaget. Med en examen från Linköpings universitet i kemisk biologi tog Tom det till en ny nivå, där fokus på miljöförbättrande åtgärder blev mycket större och där ambitionen var att förena miljönytta med ekonomisk lönsamhet. Två år senare kunde man leverera fordonsgas för första gången till länstrafiken.

Vågar vara först
Det har varit några mycket händelserika år för Åke och Tom Birgersson. Sedan ett par år tillbaka är biogasanläggningen vid Hagelsrums Gård komplett med uppgraderingssteg för fordonsgas. Gasen levereras via Eon som distribuerar till depåer och mackar där underentreprenörer kör åt Kalmar länstrafik men den säljs även via ett antal lokala tankställen. Arbetet med att bygga en infrastruktur för det pågår för fullt, man har byggt en moderstation i Målilla och en fem kilometer lång pipeline från gården som transporterar fordonsgasen till stationen. Därtill ett antal tankställen på strategiska platser.
– Vi tror verkligen på den här satsningen och någon måste våga vara först med att investera för att utveckling ska ske, kommenterar Åke Birgersson.

Vill utveckla en bättre värld
Under 2020 kommer att antal nya tankställen att invigas runtom i Kalmar län, mycket tack vare Klimatklivets bidrag till investeringar. Ambitionen är att bygga ut så mycket som möjligt, för att bidra i transportsektorns omställning. Att göra biogas av gödsel och avfall är att göra miljön en stor tjänst. Man förhindrar avgång från andra växthusgaser och samtidigt förbättras biogödseln till åkrarna, samt skapar lokala jobb på landsbygden och det är ett evigt kretslopp som fortgår så länge vi producerar avfall och gödsel från både människa och djur.
Det var med ett stort teknikintresse som Åke Birgersson startade upp projektet för tio år sedan, och det är med samma glöd och mod som han nu tillsammans med sonen Tom söker bidra i utvecklingen av en bättre värld.