Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Biogasproduktion ger flerfaldiga vinster

Gästrike Återvinnare arbetar för att stärka vardagens miljöhjältar. De finns överallt i samhället, miljöhjältarna. Det viktigaste är att man är beredd att göra det lilla extra för att bidra till en renare miljö. Gävle Energi delar ambitionen och för att hjälpa miljöhjältarna på traven har de två allmännyttiga bolagen bildat Gästrike Ekogas AB.

Gröna stationer kommer att bli en vanlig syn i framtiden. Ekogas ska hjälpa Gävleborg att nå dit lite snabbare och har som ett första led etablerat en tankstation vid Gästrike Återvinnares anläggning på Sörby Urfjäll. Stationen är i första hand byggd för att förse Stadsbussarna i Gävle, taxi och företagsbilar med grönt bränsle, men även privatbilister kan tanka här.
För att nå en ännu större målgrupp kommer Ekogas inom de närmaste åren att bygga ytterligare en station med ett mer centralt läge. Det är en indikation på att regionen är på väg att ställa om. Eftersom det innan etableringen inte funnits någon biogasstation mellan Uppsala och Sundsvall så har satsningen även stor betydelse nationellt.
När den nya stationen är färdigställd utmed det större vägnätet i Gävle så kommer förbipasserande att med större lätthet kunna tanka grönt och det bidrar även till att intresset för biogas ökar och därmed också efterfrågan.

Dubbla vinster
Huvuddelen av den gas som Ekogas säljer är biogas från Duvbackens reningsverk och resterande delen är naturgas. Bolaget investerar nu i ytterligare biogasproduktion genom en regional biogasanläggning, Forsbacka Biogas, strax norr om Forsbacka.
Genom att använda matavfallet som tidigare togs om hand i en kompostanläggning till att istället göra biogas genereras flera vinster. Det handlar om så pass stora mängder biogas årligen att det kommer att räcka till regionala stora förbrukares behov inom de närmaste åren. Med stora förbrukare avses bussar inom kollektivtrafiken, sopbilar och större VA-fordon.
– Det blir dubbla miljövinster när man framställer biogas ur avfall, eftersom det organiska avfallet ändå måste behandlas. Biogas är en mycket attraktiv produkt och den kommer bara att bli mer eftertraktad, så den nya anläggningen är en viktig satsning för hela regionen, säger Jonas Hellström, vd på Gästrike Ekogas.
Anläggningen kommer även att framställa biogödsel som går tillbaka till lantbrukare i regionen, och därmed är kretsloppet slutet.

Biogas är komplement
Sverige har skarpa visioner för att fasa ut fossila bränslen. Tidplanen för en omställning till alternativa energikällor är snäv, och i det perspektivet är biogas en färdigutvecklad produkt med möjligheter till lokal produktion.
– Vi tror på en framtid där man kan kombinera biogas med andra tekniska lösningar, till exempel biogas med hybriddrift eller med bränsleceller. Eftersom biogas med ursprung från avfall aldrig kommer att kunna täcka upp allt fossilt bränsle så behöver vi tänka i större banor. Vi gör en viktig insats med vår förstärkta produktion och våra stationer, och vi kommer att fortsätta utveckla vårt erbjudande för framtiden, avslutar Jonas Hellström.