Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Birger Sjöberggymnasiet står väl rustade för nya gymnasieskolan

Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg firade 40 år i fjol. Nu går man med stark framåtanda och positivism den nya gymnasieskolan till mötes, då regeringen och skolverket utför ett antal reformer som ska stärka den nationella gymnasieskolan. Skillnaderna mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande studier ska bli större, som följd ska eleverna bli mer förberedda inför planerade yrkesval respektive vidare studier.

Gymnasieskolan får en ny kostym till hösten 2011. Behörighetskraven höjs, en ny betygsskala introduceras tillsammans med nya ämnesplaner. Den nya gymnasieskolan kommer att ha 18 nationella program och ett antal spetsprogram.
– Det kommer bl.a. bli en starkare betoning på entreprenörskap berättar Maria Thulin, verksamhetsledare på gymnasiet.

Landets enda gymnasieskola för teckenspråk
På Birger Sjöberggymnasiet arbetar ca 200 lärare. Skolan har ca 1400 elever som studerar på 14 nationella program, 3 specialutformade program, individuella program eller något av gymnasiesärskolans program. Birger Sjöberggymnasiet är landets enda gymnasieskola som erbjuder utbildning i teckenspråk för hörande. Med riksintag, vilket innebär att elever från hela landet kan söka utbildningarna, erbjuder skolan teckenspråksutbildning vid omvårdnadsprogrammet samt samhällsvetenskapsprogrammet.
– Skolan är framstående inom musiken och har även ett orkestermusikerprogram som är unikt. Vänersborg har utvecklat ambitionen om att bli Sveriges främsta musikkommun, med stort stöd från allmänhet och näringsliv, förklarar Thulin.

Mer fokus på yrkesinriktade studier
De yrkesinriktade programmen industri- samt elprogrammet förbereder eleverna för högteknologiska yrkesroller inom den moderna svenska och internationella industrin. Birger Sjöberggymnasiet arbetar redan idag nära näringslivet och är bl.a. certifierat Teknik college.
Skolan certifierar eleverna i svets, mjuklödning, CNC och cisco, bland annat. Detta sker utifrån vald studieinriktning för att eleverna ska vara ”jobbklara” när de avslutar sin utbildning. Anställda på samarbetsföretagen får sina certifieringar på skolan.
– Alla yrkesinriktade program arbetar med anställningsbarhet som ledord och har lyckats bra med detta. Framöver kommer man även att utveckla nya lärlingsutbildningar vid ett antal gymnasieskolor i landet. Vi ser fram emot det nya upplägget 2011, som innebär ökade valmöjligheter och ljusare framtidsutsikter för eleverna, konstaterar Maria Thulin avslutningsvis.

Roland Andersson
Maria Lind