Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Blacklink Networks stöttar i utvecklingen inom bredbandsstrategin

I en värld där allt ska ske snabbare, mer effektivt och gärna även till en lägre kostnad står sig Blacklink Networks i Varberg mycket bra. Företaget har kunskap och erfarenhet av alla typer av nät, med specifik tyngd inom fiber. Blacklink Networks kan leverera – och samtidigt erbjuda sina medarbetare fantastiska utvecklingsmöjligheter.

Många kommuner är på god väg att uppfylla regeringens mål inom bredbandsstrategin, där minst 90 procent av alla företag och hushåll ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till 2020. Att satsa på fiberutbyggnad anses i allmänhet vara synonymt med att satsa på en framtidssäker teknik.

Stöttar gärna kollegor i branschen
Blacklink Networks har stöttat flertalet kommunala stadsnät och större aktörer med tjänster inom fiberutbyggnad sedan företaget etablerades 2011. Tidshorisonten blir förvisso allt snävare, men samtidigt pågår en omfattande fiberutbyggnad i stort sett överallt i landet, även på landsbygden. Den allmänna prognosen indikerar att bredbandsstrategin kan uppnås på flera håll, och det innebär bråda tider för företag som Blacklink Networks.
– Vi täcker upp en stor del av sydvästra Sverige med kontor i både Varberg och Malmö. Vårt upptagningsområde sträcker sig inåt landet mot Jönköping och neråt, samt hela Västkusten från Göteborg och neråt. Vi försöker att hjälpa till där vi kan, säger Christian Eklund, vd på Blacklink Networks.
Det är tydligt att det finns många kollegor i branschen, men det är inget som tycks bekymra grundarna och tillika ägarna Christian Eklund och Fevzi Ahmed.
– Vi fokuserar på det vi gör och vad vi står för. Vi stöttar gärna våra kollegor i branschen för att nå utbyggnadsmålen för fiber och bredband generellt. Vi ser att utveckling av bättre nät och högre tillgänglighet är något som gynnar alla, och därför stirrar vi oss inte blinda på vad våra konkurrenter gör eller inte gör, förklarar Christian.

Snabb tillväxt men långsiktiga planer
Det är en sund inställning som genomsyrar hela företagsklimatet inom Blacklink Networks, och som gagnar alla som arbetar på företaget. Att tillåtas ha kul på jobbet är helt avgörande för att uppnå resultat, enligt Christian, eftersom glada medarbetare gör sitt yttersta för att överträffa uppsatta mål.
Och nog är det en imponerande tillväxt som rapporteras. Blacklink Networks har idag cirka 65 fibertekniker, varav nästan hälften har anställts inom de senaste två åren. Även om tillväxten har gått undan så är framtidsplanerna långsiktiga – med långtgående planer både för företagets och de anställdas utveckling.
– Vi har planer efter 2020. Det kommer att ta många år efter 2020 innan marknaden är helt utbyggd, och därefter kommer underhåll och efterutbyggnad att vara omfattande. Vi har även andra planer på hur vi kommer att utveckla vår verksamhet i komplement till det, med målet att vi ska vara en hållbar arbetsgivare över tid. Vår tanke är att man ska kunna göra karriär hos oss och om man vill, stanna hos oss ett helt yrkesliv, säger Christian.
Den som anlitar Blacklink Networks kan lita på att arbetet utförs av fibertekniker som har rätt utrustning och kompetens för jobbet, och att de dessutom har en positiv inställning där utveckling och glädje står i centrum.