Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Blekinge – en attraktiv tillväxtregion

Blekinge har ett förstklassigt geografiskt läge utmed sydöstra Sveriges kust. När nya marknader i öst blomstrar har Blekinge bästa utgångspunkt i Sverige för ett utvecklat samarbete. Det geografiska läget, en fantastisk kust och skärgård och den kreativitet som finns i regionen är de verktyg Region Blekinges arbetar med för att tillsammans med kommuner, landsting och företagare göra regionen till ännu bättre plats att leva och verka i.

Region Blekinge arbetar just nu med en ny strategi för länets utveckling. Underlaget till strategin är bland annat den OECD-studie av Blekinge och Småland som gjordes under förra året samt möten med Blekingebor i workshops och fokusgrupper runt om i regionen.
En av de främsta utmaningarna handlar om att höja Blekinges attraktionskraft så att fler vill bosätta sig i regionen och fler ungdomar väljer att stanna kvar efter studierna. Avståndet mellan akademi och näringsliv måste också minska och samverkan öka.
– Vi har fantastiska möjligheter att skapa ett bra företagarklimat och en hög kunskapsnivå i företagen, säger Christina Mattisson, ordförande i Region Blekinge. Blekinge tekniska högskola ger oss goda möjligheter till kompetent arbetskraft och är oerhört viktig i arbetet att utveckla såväl befintliga företag som att skapa nya. Det finns mycket goda utvecklingsmöjligheter för högutbildad arbetskraft här i Blekinge, det måste vi marknadsföra och göra våra ungdomar uppmärksamma på.

Utvecklar infrastrukturen
I Blekinge finns en unik kompetens inom komposit- och kolfiberteknik som integreras i allt fler branscher. Vindkraft, automotive och sjöfart är några exempel, tekniken har en stor potential. Blekingeföretag utvecklar tillsammans med högskolan nya spännande applikationsområden för kolfibertekniken, ett samarbete som går att utveckla ytterligare.
– Ett stort inslag i den nya strategin handlar om att öka samverkan inom och utanför regionen i alla vädersträck, förklarar Christina Mattisson. Vi har en stor potential att knyta samarbeten långt österut tack vare vårt strategiskt fördelaktiga läge. Vi ska höja samverkansgraden mellan våra företag och högskolan och samtidigt öka vår aktivitet på andra sidan Östersjön, men också med den starkt växande Öresundsregionen. Därför utvecklar vi infrastrukturen i regionen med flera viktiga väg- och järnvägsprojekt.
EU-projektet Motorways of the Sea bidrar också till att utveckla infrastrukturen i Blekinge, i första hand med fokus på utveckling av hamnen i Karlshamn för att klara av större godsvolymer genom den nya transportkorridoren Karlshamn – Klaipeda, Litauen. För Karlshamns Hamn innebär projektet investeringar i bland annat ny bangård, ny kombiterminal, ny lyftutrustning samt stöd för utbyggnad av ny järnväg mellan Olofström och Karlshamn. Totalt investeras cirka 250 miljoner kronor i hamnen och regionen. Av detta står EU för drygt 50 miljoner kronor i medfinansiering. I Klaipeda investeras omkring 200 000 euro.

Breddar tjänstesektorn
En annan del av utvecklingen handlar om att få fler besökare till regionen.
– Det pågår ett intensivt arbete med att stärka regionens besöksnäring. Blekinge är mest känt för sin storslagna natur och skärgård. Faktum är att vi har norra Europas närmaste skärgård. I Blekinge lever alla nära havet oavsett var i länet man bor. Vi har dessutom ett fantastiskt natur- och kulturarv som går att ta vara på och utveckla till förmån för turism- och besöksnäringen, konstaterar Christina Mattisson.
Att utveckla upplevelser och stärka besöksnäringen är en del av arbetet med att bredda tjänstesektorn. Blekinge har också förstklassig kompetens inom IT- och telematik med flera starka utvecklingsföretag och en rad väletablerade aktörer i regionen. Machine to machine-kommunikation är ett växande område, som exempel.

Ett ännu mer attraktivt Blekinge
Region Blekinge vill stärka samarbetet med andra regioner och resten av världen. Blekinge tekniska högskola är en motor för utveckling i regionen, men här finns också ett stort antal innovativa företag likväl som duktiga entreprenörer.
– Vi har alla förutsättningar att utveckla Blekinge till en ännu attraktivare region i norra Europa, säger Christina Mattisson. Nyckeln till det är en ökad samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi genom att ta tillvara på de värden som finns i form av kompetens, kulturarv och natur för att skapa ett ännu mer attraktivt Blekinge för boende, besökare och företag.

Maria Lind