Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Blekinge kan bli bäst på kommersialisering av forskning

De stora satsningar som Blekinge Business Incubator (BBI) har gjort och fortfarande gör för att utveckla nya arenor för samverkan bär frukt. Tillsammans med Blekinge tekniska högskola (BTH) kan BBI visa upp flertalet mycket goda exempel på hur forskningsresultat kommersialiseras och når marknaden.

Flödet mellan BTH och BBI blir allt starkare och fler forskare ser värdet i att faktiskt satsa på kommersialisering. Det är långt ifrån alla innovationer som når marknaden, och även om innovationsgraden är hög i Sverige generellt så är kommersialiseringen dessvärre ganska blygsam. Men inte i Blekinge. Här händer det mycket spännande saker framöver, lovar BBIs vd Anders Cronholm.

Bättre incitament för kommersialisering
Ett aktuellt exempel involverar en innovation som utvecklats till tjänster för optimering av schemaläggning med hjälp av AI. Tekniken används redan vid operationsavdelningen på ett sjukhus i Stockholm, som verktyg för att styra både mänskliga resurser samt utrustning. Det är ett mycket komplext system som optimerar verksamhetens tids- och resurshushållning avsevärt – och i det här fallet handlar det om att kunna rädda fler liv.
I ett annat exempel har BBI hjälpt till att förverkliga drömmen om energieffektivisering inom tung processindustri. Innovatörerna bakom företaget har i flera tester lyckats påvisa en energioptimering på upp till 30 procent, vilket är avsevärt högre än det som går att uppnå med teknik som redan finns på marknaden. Att kunna spara en eller ett par procent är eftertraktat inom tung industri – och här kan ett Blekingeföretag bidra till att uppnå mer än tio gånger mer.
– Att innovationen är värdefull inom industrin är tydligt. Det som måste bli bättre i Sverige generellt är incitamenten för forskare att verkligen satsa på kommersialisering, påminner Anders Cronholm.

Industribolag och spelutvecklare?
Den positiva trenden spås fortsätta vilket betyder att fler innovationer kommer att gå från BTH till marknaden via inkubatorn.
BBI ligger inte på latsidan vad gäller aktiviteter för att öka samverkansgraden. Varje år arrangeras till exempel en inspirationsresa till Silicon Valley med en spännande mix av deltagare från startups, etablerade bolag och aktörer från det svenska innovationssystemet.
– Extra spännande är att stora svenska industribolag har fått upp ögonen för vad spelutvecklare kan erbjuda. Visualisering, AI och 3D-grafik används inom spelutveckling, men även inom den moderna processindustrin. Vi har sett exempel där börsnoterade bolag krokar arm med startups inom spelindustrin – det är verkligen inspirerande, säger Anders Cronholm.
Utvecklingen är fortsatt positiv, inte minst inom BBIs egna satsning Gameport, Sveriges äldsta spelinkubator och en klustermiljö för företag som utvecklar spel och grafik.