Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Blekinge kan leverera

När nya marknader i öst blomstrar har Blekinge en bra utgångspunkt för ett utvecklat samarbete. Det geografiska läget, en fantastisk skärgård och den kreativitet som finns i regionen är verktyg som kommuner, regionen och företagare kan arbeta med för att tillsammans göra Blekinge till ännu bättre plats att leva och verka på.

Blekinge har goda förutsättningar men även utmaningar. En av de främsta utmaningarna handlar om att höja Blekinges attraktionskraft så att fler vill bosätta sig i regionen och fler ungdomar väljer att stanna kvar efter studierna. Avståndet mellan akademi och näringsliv måste minska och samverkansgraden höjas.
En annan utmaning är att inkludera hela länet när man talar om utveckling. Förutsättningarna skiljer sig markant mellan orterna trots att Blekinge inte har några avstånd att tala om. För att kunna utveckla hela länet måste alla dra åt samma håll. Blekinge Tekniska Högskola ska ses som en resurs för alla orter, inte bara Karlskrona där campus finns.
– Utmaningar är till för att vändas till möjligheter, säger Blekinges landshövding Sten Nordin.

Var finns tillväxtpotentialen?
För att inkludera hela länet i utvecklingen måste man se över vilka tillväxtmöjligheter som finns och som kan vara gemensamma för hela regionen.
Blekinge har flera stora industribolag med global marknadsandel. Eftersom de är stora exportbolag har de länge varit ryggraden i att bygga Blekinges välfärd. De är med andra ord viktiga för den ekonomiska tillväxten. När det gäller tillväxt av fler jobb måste man se över andra branscher.
De stora industrierna effektiviserar och robotiserar sina moment, så den största tillväxten av arbetstillfällen kommer inte att finnas här. Däremot hos underleverantörer och inom andra branscher som växer fram tack vare den industriella utvecklingen. En bransch som Blekinge kan och bör satsa mer på är besöksnäringen.
– Besöksnäringen har vuxit med ungefär 30 procent både i omsättning och i antalet sysselsatta under de senaste åren. Här finns det mycket för oss att utveckla. Vi har en fantastisk skärgård i Blekinge som kan öppnas för fler, och detsamma gäller för våra naturreservat, säger Sten Nordin.

Alla förutsättningar för utveckling
Blekinge har en stor potential att knyta samarbeten österut tack vare sitt fördelaktiga läge.
– Vi ska höja samverkansgraden mellan våra företag och högskolan och samtidigt öka vår aktivitet utanför länet, bland annat på andra sidan Östersjön. Därför pågår flera insatser för att utveckla infrastrukturen i länet, förklarar Sten Nordin.
Blekinge har också förstklassig kompetens inom it- och telematik med flera starka utvecklingsföretag och en rad väletablerade aktörer i regionen. Ett annat område som särskiljer Blekinge är undervattensteknik, som nyligen etablerats som forskningsområde vid högskolan.
– Vi har alla förutsättningar att utveckla Blekinge till en ännu attraktivare region i norra Europa. Nyckeln till det är en ökad samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Vi ska mer effektivt ta tillvara på de värden som finns i form av kompetens, kulturarv och natur för att skapa ett ännu mer attraktivt Blekinge, konstaterar Sten Nordin som avslutning.