Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Blyfri ammunition från Karlsborg kan bli en svensk paradgren

Ammunitionsfabriken Nammo Vanäsverken i Karlsborg började tillverka blyfri ammunition i slutet av 1990-talet på uppmaning från svenska försvarsmyndigheter.
– Våra produkter har hög teknologisk framtoning och är outstanding i jämförelse med andra i branschen. Vi har specialiserat oss på vissa nischer och har utvecklat specialammunition lokalt i Sverige och primärt här på Vanäsverken, där vi har en egen utvecklingsavdelning, berättar Peter Ambjörnsson, vd på Nammo Vanäsverken.

När försvarsmyndigheterna ställde krav på blyfri ammunition såg Nammo att det fanns en stor potential för andra kunder eftersom miljökraven ökade även i andra länder. Nammo har egenfinansierat utvecklingskostnaderna för blyfri ammunition. Det har alltså aldrig varit ett kundfinansierat utvecklingsprojekt utan Försvarsmakten har köpt produkterna ”från hyllan”. Norge följde snart efter Sverige och ersatte blyammunitionen med blyfri. En av de senaste beställningarna av Nammos blyfria ammunition gjorde Norge den 12 maj 2012. Ordervärdet var på över en halv miljard norska kronor, med optioner på framtida beställningar. Nammo har även haft framgångar i andra länder där miljökraven har varit det väsentliga.

En svensk paradgren
Enligt branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen kan blyfri ammunition bli en svensk paradgren. Såväl miljöskäl som arbetsmiljöskäl spelar in. Det är inte svårt att hitta omfattande undersökningar och faktabaserade underlag som belägger blyets skadliga påverkan på både människor och miljö.
Den svenska försvars- och säkerhetsindustrin kännetecknas av teknologisk höjd, innovation, kostnadseffektivitet och användarvänlighet.
I takt med att Europas försvarsindustri möter budgetnedskärningar på hela sin hemmamarknad och även USA planerar för nedskärningar, hårdnar också konkurrensen.
Det svenska paradnumret för att fortsätta hålla en egen framstående position i den hårdnande konkurrensen är då att utnyttja just vår teknologiska höjd.
Säkerhets- och försvarsföretagen vill gärna hoppas och tro att kloka lösningar utvecklade och implementerade i Sverige också borgar för fortsatta exportmöjligheter i framtiden, precis som det fungerat hittills.

Startades 1887
Vanäsverken i Karlsborg har funnits sedan 1887 och under andra världskriget var verksamheten som störst då företaget sysselsatta 1800 anställda. Idag har Vanäsverken 220 anställda och ingår i Nammo-koncernen som har produktion i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Schweiz och USA.
På 1990-talet ansåg de nordiska länderna att det fanns för många leverantörer av ammunition i Norden och man såg behovet av en samordning. Resultatet blev att de ammunitionstillverkande delarna av företagen Raufoss, Patria och Celsius slogs samman 1998 och bildade Nammo.

På svenska kunders begäran började Nammo utveckla och tillverka blyfri ammunition för drygt 15 år sedan.
– Den blyfria ammunitionen gör att belastningen minskar på miljön och det är även en fördel arbetsmiljömässigt både för soldater och anställda. När man trycker på avtryckaren så blir det en förbränning och all förbränning är giftig i någon form. Nu finns det inte längre bly i vår ammunition och det innebär att den är betydligt mindre giftig än våra konkurrenters, säger
Peter Ambjörnsson.