Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Bo bättre i Tingsryd

Att bo i en landsbygdskommun som Tingsryd innebär ofta ett enklare livspussel med en smidigare vardag. I en mindre kommun blir närheten tydligare och de korta avstånden gör det möjligt att balansera arbete och fritid på ett sätt som ger ökad livskvalitet. Småskalighet betyder inte lägre servicenivå – i Tingsryd är det snarare tvärtom.

Tingsrydsbostäder hör till de första kontaktytorna för människor som söker bosätta sig i Tingsryd. Samtidigt möter bostadsbolaget befintliga boende i Tingsryd som söker nytt när livet förändras. Kombinationen av centrumnära, moderna lägenheter och småskaliga bostäder nära naturen på mindre orter gör att Tingsrydsbostäder kan möta en mycket bred målgrupp.
Även om trycket på bostadsmarknaden inte är lika starkt i Tingsryd som i storstadsregionerna märks en ökad efterfrågan som Tingsrydsbostäder gärna vill möta. Allmännyttans bostadsbolag har sedan flera år tillbaka en växande bostadskö och hyresrätten anses vara det bästa medlet för att sätta igång flyttkedjor. Att bygga nytt står högt på agendan i kommunhuset.

Vill bygga mer
Victoria Magnesson är nytillträdd vd för Tingsrydsbostäder. Med lång erfarenhet från olika fastighetsnära roller samt insikt i fastighetsbranschens olika cykler har hon den kunskap som behövs för att driva det kommunala bostadsbolaget vidare.
– Det viktigaste vi har framför oss är naturligtvis nyproduktion och förädling av bostäder i balans med Tingsryds demografiska utveckling. Det är ont om lediga bostäder i hela Tingsryd, och det gäller inte minst hyresrätter. Att vi på Tingsrydsbostäder har kommit igång med vår nyproduktion är mycket positivt för hela kommunen, säger Victoria Magnesson.
Efter det framgångsrika utvecklingsprojektet i Väckelsång, där åtta nya marklägenheter färdigställdes under hösten 2017, går Tingsrydsbostäder vidare med planer på nybygge i centrum. Det planeras i första skedet för byggnation av sex nya lägenheter i ett förtätningsprojekt, men efter önskemål om planändring i området kan det bli upp till 25 nya bostäder i Tingsrydsbostäders regi.
– Efterfrågan finns, men att få tillgång till byggklar mark är en utmaning i Tingsryd. Om allt går vägen hoppas vi ändå på en byggstart under 2019 för det större projektet i centrum. Parallellt pågår andra utvecklingsprojekt men de är alla i mindre skala, upplyser Victoria Magnesson.

Framtida utveckling
Tingsrydsbostäder äger och förvaltar idag omkring 1100 hyresrätter, med förhoppning och planer på att utöka med minst ett par tiotal inom kommande år. Dessutom har Tingsrydsbostäder på uppdrag av Tingsryds kommun projekterat och byggt de expansiva lokaler som musikskolan AMB hyr i centrala Tingsryd. Det projektet är bland de största i Tingsrydsbostäders historia och omfattar både undervisningslokaler samt den stora konserthallen som nyttjas av bland andra AMB.
Nästa steg blir att fokusera på lite större bostadsprojekt som kan bidra till ökad rotation på bostadsmarknaden i Tingsryd. Och det gäller inte bara utveckling av tätortens centrum. Tingsrydsbostäders bestånd sträcker sig över hela kommunen, och allt är i dagsläget fullt uthyrt i centrum såväl som i lantliga ytterområden. Fullt rimligt är att ett par större projekt startar inom de närmaste åren, och då troligtvis med samma spridning som Tingsrydsbostäder har idag.