Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bo förstklassigt i Lekebergs kommun

Inget miljonprogram – bara väl underhållna lägenheter i attraktiva lägen. Efter kraftfulla renoveringar omfattande bland annat stambyten, nya kök och badrum stannar hyrorna på en rimlig nivå hos Lekebergsbostäder. Nu varvas underhållsarbetet dessutom med nyproduktion i tätorten Fjugesta.

Landsortskommunen Lekeberg har precis som många andra kommuner i samma storlek en småskalighet som lockar, med korta avstånd och enklare processer. Lekeberg har dessutom många särpräglande drag som verkligen skiljer kommunen från mängden – några exempel är länets bästa företagsklimat samt även länets nöjdaste invånare. Det gör att trycket på den lokala bostadsmarknaden är stort.

Hög livskvalitet helt igenom
Lekebergsbostäder äger och förvaltar cirka 400 lägenheter i tätorterna Fjugesta och Mullhyttan. Under de senaste åren har flera nyproduktioner färdigställts och sammantaget rör det sig om 50-talet nya lägenheter inklusive LSS-boende, vilket för en mindre kommun som Lekeberg utgör en stor ökning räknad i procent. Lägg därtill privata aktörers investeringar och siffran blir ännu högre.
Det senaste projektet i kommunal regi omfattar nyproduktion i Fjugesta, närmare bestämt utbyggnad av kvarteret Norrgården med 36 lägenheter. Lägenheterna har terrass eller uteplats och håller genomgående hög standard. De är utrustade med kvalitetsmaskiner i kök och badrum och har inredning av hög klass när det gäller material, ytor, teknik och funktion. Naturligtvis har man även tänkt på att bygga för en så låg energiförbrukning som möjligt.
– Bor man i Lekebergs kommun har man nära till service, nära till beslutsfattarna och nära till Örebro. Det finns även goda kommunikationer till Kumla och Hallsberg. Kommunen satsar mycket på idrott och rekreation, helt enkelt en hög livskvalitet helt igenom, säger Lekebergsbostäders vd Sören Skårsjö, som även är vd för Lekebergs Kommunfastigheter.

Positivt med partneringuppdrag
Eftersom Lekebergs kommun expanderar med flest invånare i Örebro län, sett till procent av totala invånarantalet i kommunen kontra regionen, krävs omfattande investeringar även inom skola och omsorg.
För några år sedan gjorde kommunen sin största investering någonsin då Hidinge skola och idrottshall fick en ny- och tillbyggnation. Då hade man en budget på cirka 100 miljoner kronor och projektet genomfördes som partneringuppdrag tillsammans med ByggDialog i Karlstad.
– Egentligen borde alla byggprojekt genomföras som partnering, tycker Sören Skårsjö.
En satsning av den här storleken betyder oerhört mycket för en mindre kommun som Lekeberg.
Genom att konkret visa att kommunen satsar på skolan likväl som en aktiv fritid har man lyckats etablera nya partneringprojekt mellan Lekebergs Kommunfastigheter AB och en privat aktör.
– Det omfattar nybyggnation av en förskola och ett nytt LSS-boende. Vi bygger samtidigt om en fabrikslokal till kontor för både Lekebergsbostäder och kommunen och i den resterande delen blir det en vävstuga, informerar Sören Skårsjö, som ser mycket ljust på framtiden för såväl Lekebergsbostäder som Kommunfastigheter.