Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Bo i trivsamma naturmiljöer i Kil

Endast två mil norr om Karlstad ligger Kil. En liten kommun med stora ambitioner. Kommunen har passerat 12.000 invånare och inflyttningstrenden tycks hålla även för framtiden. Det sätter press på det allmännyttiga bostadsbolaget som måste bygga i takt med efterfrågan.

Kil vinner mycket på sitt geografiska läge med närhet till både natur och storstad. Det geografiska läget gör det dessutom lätt att resa. Via tåg, buss eller bil nås Karlstad på en kvart, och inom tre timmar nås Stockholm, Göteborg eller Oslo. Karlstad Airport öppnar möjligheter att nå resten av världen och ligger inte ens en mil bort. Inte undra på att fler vill bosätta sig i Kil, vilket de senaste årens statistik också bekräftar.

Attraktivt för fler fastighetsägare
Kilsbostäder är bostadsbolaget för alla, som ska serva en stor målgrupp och bidra till att flyttkedjor startas. Samtidigt ska Kilsbostäder göra vardagen enklare för fler, livspusslet ska vara enkelt att lägga i Kil. Det är det kommunen främst konkurrerar med – enkelhet och smidighet. Dessutom så är det oerhört vackert med trivsamma naturmiljöer i Kil.
– Vi har ungefär 50 procent av marknadens hyresrätter i vårt bestånd. Det finns ett flertal privata aktörer som hjälper oss att utveckla bostadsmarknaden och det är också ett kvitto på att Kil är attraktivt för etableringar, säger Ann-Louise Samuelsson, vd på Kilsbostäder sedan drygt fyra år tillbaka och själv inflyttad till kommunen från norra Sverige.
– Privata fastighetsägare vågar investera i nya hyresbostäder i Kil eftersom marknaden har varit stabil under många år och allt tyder på att den kommer att fortsätta vara det, fortsätter hon. Vi har också spännande projekt på gång i egen regi, då vi under året hoppas på att kunna påbörja byggnationen av ett femvåningshus utmed Storgatan, mitt i centrum.

Planerar långsiktigt
Än är det inte fastställt hur många nya bostäder det blir i det aktuella projektet, men för en kommun i Kils storlek så är ett femvåningshus ganska imponerande. Det blir dock inte det högsta – Kooperativa Hyresrättsföreningen Kils Trygga hem har redan byggt ett på sju våningar med inflyttning i mars.
– Femvåningshuset är det projekt som vi kommer att ägna oss åt under några år framöver, men redan nu har vi köpt ett flertal tomter som kommer att bli aktuella för byggnation i framtiden. Ett exempel är Folkets hus-tomten som vi köpte av kommunen och som vi har stora förhoppningar på. Vi planerar långsiktigt och det kommer att hända mycket på bostadsmarknaden i Kil framöver, lovar Ann-Louise Samuelsson.