Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Bo nära skog, hav och stad

Mönsterås är en tillväxtkommun som erbjuder fantastiska boendemiljöer med närhet till skog, hav och stad. Det kommunala bostadsbolaget Mönsterås Bostäder AB har färdigställt ett flertal större projekt under de senaste åren, och under 2020 påbörjas planering av framtida bostadsprojekt.

Mönsterås Bostäder ligger knappast på latsidan. Efterfrågan är så pass stark att man vågar bygga stort, i alla fall med Mönsterås mått mätt. Med närmare 1400 lägenheter är Mönsterås Bostäder en av de större aktörerna i den här delen av landet, med utsikt över havet och Öland. Intresset fortsätter att öka – för vem vill inte bo i en havsnära småstadsidyll?
– Vi har under 2018 och 2019 färdigställt två större bostadsprojekt samt ett mindre. Totalt rör det sig om 70 nya bostäder och det är en mycket stor satsning för ett bolag av vår storlek, säger Armin Avdic, vd på Mönsterås Bostäder.

Bostäder för alla
Det som särskiljer Mönsterås Bostäder från många andra bostadsbolag i samma storlek är att man vågar satsa på mindre orter. Den senaste byggnationen återfinns i Ålem och nästa byggnation, som nu är under planeringsfas, blir i Timmernabben. Båda är naturnära småorter utanför Mönsterås tätort.
Dessutom visar Mönsterås Bostäder ett stort mod i att satsa på lite olika hustyper. I det senast färdigställda projektet i Ålem är det parhus med villakänsla. Med egen trädgård och med skogen inpå knuten.
– Vi tror starkt på att komplettera beståndet i centrala Mönsterås med attraktiva bostäder i småorterna. Vi ska kunna erbjuda bostäder för alla, och genom alla skeenden i livet. Då måste vi ha stadsnära likväl som naturnära bostäder att erbjuda, säger Roland Åkesson, styrelseordförande i Mönsterås Bostäder AB.
Mönsterås Bostäder har nyligen reviderat sin vision så att det mer tydligt framgår att man vill bygga hem för alla.

2020 blir planeringsår
Mönsterås har vuxit med närmare 1000 personer under de senaste fem åren. En framgångsfaktor för kommunen är läget, med närhet till Oskarshamn, Kalmar och Öland. Eftersom Mönsterås ligger utmed E22:an är pendlingsmöjligheterna goda, kommunen ligger faktiskt mitt i regionens största arbetsmarknad. Det är med andra ord enkelt att bosätta sig i Mönsterås och samtidigt ha möjligheten att jobba var som helst i regionen.
Under 2020 kommer Mönsterås Bostäder att ha ett planeringsår. Behovet av bostäder är fortfarande stort och bostadskön är lång. Ålem och Timmernabben är fortsatt attraktiva för utveckling och sannolikt kommer det att påbörjas ett par projekt i dessa områden framöver.