Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Boel Godner: ”Vi har framtiden för oss i Södertälje”

Södertälje är definitivt på väg uppåt. Det märks på flera håll runtom i kommunen där spännande saker håller på att hända. Ett av de mest uppmärksammade exemplen inom näringslivet är nog förvandlingen som sker just nu i Snäckviken. Samtidigt har Södertälje utmaningar kvar att möta.

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (s) är inte rädd för att tala om vilka utmaningar Södertälje står inför. Det är enligt henne mycket tack vare dessa utmaningar som Södertälje har lyckats skapa en unik innovationsrikedom och en näringslivskultur som bygger på mångfald och förmågan att tänka utanför ramarna. Utmaningar kan vändas till möjligheter, det har Södertälje klara bevis för.

Vilka utmaningar brukar Södertälje generellt förknippas med?
– Södertälje är en kommun som historiskt har förknippats med en ganska negativ bild med hög arbetslöshet exempelvis. Många har på förhand skapat en bild över hur det ser ut här utan att ens ha besökt oss. De allra flesta som kommer hit blir dock positivt överraskade. Södertälje har så mycket att erbjuda och det ska vi bli ännu bättre på att visa upp och marknadsföra, svarar Boel Godner.

Hur ska varumärket Södertälje stärkas?
– Det handlar om flera olika saker. En sak är att vi siktar på att vårt centrum ska få utmärkelsen Årets stadskärna 2018. En annan sak som vi arbetar med ur ett längre perspektiv är resultaten i skolan, det finns statistik som visar att resultaten har förbättrats kontinuerligt under de senaste fyra åren. Att satsa på skolan är att ta ansvar för hela Södertäljes framtid. Vi behöver öka samarbetet mellan skolan och näringslivet generellt. Det finns samtidigt redan nu väldigt långsiktiga och väletablerade samarbeten som vi på kommunen är mycket stolta över.

Som samarbetet med KTH, Scania och AstraZeneca?
– Precis. Vi får snart 600 nya utbildningsplatser till Södertälje, något som inte hade varit möjligt om det inte vore för samarbetet mellan kommunen, akademin och näringslivet. Jag vågar faktiskt säga att samarbetet är unikt och det kommer att få en mycket positiv verkan på näringslivet i stort. Det finns en innovationskraft här som verkligen särpräglar Södertälje. Den gör sig påmind och återspeglas i alla nystartade företag i Biovation Park i Snäckviken som exempel.

I Södertälje finns två av Sveriges största industriföretag som tillsammans står för en betydande del av landets exportnetto. De är dessutom väldigt stora arbetsgivare och båda kännetecknas av fortsatta investeringar som vittnar om att avsikten är att stanna kvar i Södertälje. Men trots det är arbetslösheten högre än vad den rimligtvis borde vara, hur kan man råda bot på det?
– Mycket handlar om att matcha med rätt utbildningsnivå och innehåll. Från kommunens sida söker vi överbrygga utbildningsglapp och skapa förutsättningar för ännu mer riktade samarbeten med näringslivet. För många öppnas nya möjligheter bara man får en första rad på sitt CV, och för det krävs samarbete med fler företag runtom i Södertälje. En annan sak är att vi måste arbeta mer aktivt för att locka hit företag som verkar inom andra branscher och därmed bredda arbetsmarknaden ytterligare. Här har vi tagit flera stora kliv.

Samarbetet i Snäckviken är ett exempel. Finns det fler?
– Vi arbetar mycket brett och har flera stora projekt på gång. Tillsammans med Nykvarn och Trafikverket har vi investerat stora summor i att tillgängliggöra Almnäs, ett av Sveriges största markområden, för företagsetableringar. Området ligger i direkt anslutning till E20 och E4, väldigt stora arealer är i princip etableringsklara. Vi har framtiden för oss i Södertälje, säger Boel Godner med eftertryck.

Maria Lind