Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bollnäs CNC är med från smått till stort

Tillverkning av grävmaskinfästen och robusta komponenter till flishuggar och krossverk är vardagsmat för kundorienterade Bollnäs CNC. Med lång erfarenhet och gedigen kompetens kan företaget axla allt från smått till stort, som den nya devisen också understryker.

Styrkan ligger i flexibiliteten – Bollnäs CNC besitter en näst intill oslagbar förmåga när det gäller att snabbt ställa om efter nya krav. Prototyper och mindre serier har blivit ett signum och ofta är det detaljer av lite större ekonomiskt värde som tar form i den rymliga verkstaden på Tegelmästarvägen i Bollnäs. Det är dock ingen regel – inom företaget finns resurser för att tillverka precis det kunden önskar från stycke- och upp till serieproduktion om tusentals enheter.

Fördubblar kapaciteten
Tillväxten har varit god under de senaste åren och vd:n Lars-Åke Junevik, som äger Bollnäs CNC tillsammans med sin bror Kristian Junevik, ser ingen avmattning på marknaden – snarare tvärtom.
– Vi kommer att gå upp till tvåskift och fördubbla kapaciteten i fabriken. Vi har börjat få in nya kunder och expanderar till en sådan grad att vi ser ett stort behov av kapacitetshöjning nu, säger Lars-Åke, som även framhåller att dagens moderna maskinbearbetning sker i en ytterst högteknologisk miljö där det är höga krav på ordning och reda.
– Vi kommer att behöva anställa en handfull nya medarbetare i närtid, kanske fyra – fem personer inom ett par år. Med tanke på att vi är tolv idag så skulle det vara en stor ökning, men med nuvarande tillväxt som referens ser vi det som rimligt.
Bollnäs CNC samarbetar med andra lokala företag såsom WTJ och Kesam Industrilackering. Det finns ett större kundunderlag i närområdet som de tre partnerföretagen gärna bearbetar tillsammans.
– Samarbetet ger bland annat storvolymsfördelar vilket kan resultera i bättre priser för kunderna, menar Lars-Åke.

Ser bara möjligheter
På Bollnäs CNC gläder man sig åt att marknaden är så pass expansiv och att nya uppdrag strömmar in hela tiden.
– Den stora utmaningen ligger inte i att knyta kontakt med nya kunder, utan i att få tag på kompetens för att kunna öka kapaciteten.
Enligt Lars-Åke Junevik går det nästan inte att få tag på färdigutbildad arbetskraft inom maskinbearbetning och det innebär att man på Bollnäs CNC får lära upp merparten internt.
– Med ett starkt tekniskt intresse i grunden och viss industriell erfarenhet kommer man långt. Vi satsar mycket på vår personal och erbjuder stora utvecklingsmöjligheter här inom företaget. För den som har rätt attityd till arbetet ser vi bara möjligheter, lovar Lars-Åke.