Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

”Borås har aldrig gått med i lågkonjunkturen”

Med finansieringshjälp, rådgivning och mentorprogram skapar Almi möjligheter för idéer och företag att utvecklas. Att det går bra för företagen i Borås märks inte minst i Almis statistik. Förra året uppnådde Almi i Borås “all-time high”.

– Om Borås har det lite skämtsamt sagts att: “Vi har aldrig gått med i lågkonjunkturen”. Orden är Anna Bergengrens. Hon är kontorschef för Almi i Borås som uppnådde “all-time high” förra året. Då beviljade Almi Väst i sjuhärad 120 nya lån och hade 350 rådgivningstillfällen. Dessutom var 16-18 företag med i mentorprogrammet.

– Till oss kommer företag när de har tillväxt och vi ser en fortsatt stor efterfrågan på våra tjänster för 2015. Framgång smittar av sig och skapar en positiv stämning. “Vilken energi ni har här och vad mycket det nätverkas”, hör vi ofta från personer som kommer utifrån, tillägger hon och fortsätter:

– Det är verkligen oerhört positivt för Borås nu. Framgång föder framgång för alla. Mark projekteras och det byggs mycket. Så det är inte konstigt att entreprenadföretagen är de som vuxit mest det senaste året.

Även om allt inte är Almis förtjänst så bidrar deras verksamhet till att skapa möjligheter för idéer och företag att utvecklas i regionen.

– Vi hjälper såväl nystartade som etablerade verksamheter.
Det kan handla om allt från produktlanseringar till uppköp och utlandsetableringar. Vi kan vara med redan i planeringsfasen, eller komma in senare i processen, säger Anna Bergengren.

Generellt finansierar Almi tillväxtrelaterade satsningar. Det är ofta tidiga och stora investeringar som banken inte vågar låna ut till fullt ut.

– Vi samarbetar dock ofta med kundens bank för att nå upp till det belopp som krävs.

Mentorer viktiga för företagen
När Martin Berggren och Marcus Svensson startade 7H Kamincenter fick de såväl finansiering som rådgivning från Almi.

– Utan Almis hjälp hade vi inte kunnat starta vårt företag. Deras insats, inte minst som rådgivare, har varit helt avgörande för oss, säger Martin Berggren.

Upzone är ett annat företag som fått hjälp av Almi i Borås. Företagets grundare, Tamara Christmann, flyttade som ung student och entreprenör till Sverige 2007.

– Från Tyskland hade jag med mig min affärsidé om en klätterskog, som Almi trodde på. De hjälpte mig med rådgivning och finansiering av anläggningen. Genom deras träffar och aktiviteter fick jag möjlighet att bygga upp mitt nätverk i Borås. Almi nominerade mig även till Årets nybyggare i Väst 2013, vilket jag vann. Det gav mig en hel del uppmärksamhet i media och stärkte självförtroendet, berättar hon.

Genom Almis mentorprogram fick Tamara Christmann en mentor som förstod precis hur hon tänkte och vilka utmaningar hon stod inför. Mentorn sitter idag i Upzones styrelse.

Att rådgivning kan vara lika avgörande som finansiering vittnar flera av Almis kunder om. En av dem är Christian Lundell på Arom-Dekor Kemi AB.

– Utan Almis hjälp, framförallt som rådgivare och bollplank, hade vi kanske aldrig kommit igång, säger han.

De har också haft god hjälp av mentorn som Almi förmedlade. Och precis som hos Upzone så har mentorskapet övergått till styrelseuppdrag i företaget.

Förutom allmän rådgivning erbjuder Almi också rådgivning om innovationsärenden, patent och nyhetsgranskningar. Almi är en del av Borås innovationssystem där även CONNECT Väst och Inkubatorn i Borås med flera ingår. Om någon kommer med en förfrågan som inte Almi kan lösa, hänvisar de gärna till någon av de andra aktörerna i innovationssystemet.

– Många som har en ny affärsidé vet inte vart de ska vända sig. Vi rekommenderar att de går till någon av aktörerna i innovationssystemet, så hjälper den aktören att lotsa kunden rätt. Det är viktigt att kunden känner sig omhändertagen och inte kringskickad, avslutar Anna Bergengren.