Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Borgholm – med kvalitet och service året runt

Borgholm är en populär turistort och dess befolkning ökar kraftigt under sommarmånaderna. För att stärka besöksnäringen har Turismstrategi Öland 2012-2020 antagits med målsättning att fördubbla omsättningen. Allt fler samarbetar för att öka intresset för fler besökare på Öland året runt.

De största näringsgrenarna i Borgholms kommun på Öland är besöksnäringen och lantbruket.
– Vi pratar ofta om Matlandskapet Öland, där allt fler småföretagare förädlar de öländska råvarorna som produceras inom lantbruket. Det nyaste är ett gårdsmejeri för mjölk som planeras vara klart lagom till Ölands skördefest i höst, berättar Lisbeth Lennartsson, kommunstyrelsens ordförande i Borgholm.
Restaurangerna höjer kvalitén och den kommunala verksamheten köper in allt mer till de offentliga köken.
– Vi arbetar ständigt med att göra förbättringar för att stärka näringslivet i kommunen. Förra året startade vi ett nytt servicecenter, där företagare, invånare och besökare snabbt kan få svar på frågor och få tillgång till den service som kommunen ska leverera. Sedan i somras finns äntligen en tjänst som näringslivsutvecklare, Henrik Linnarsson, på plats och en ny näringslivsstrategi har arbetats fram som grund för arbetet.
Två tredjedelar av fastigheterna i kommunen är fritidsfastigheter och väldigt många människor tillbringar sin tid i Borgholm nästan varje helg, året runt.
– Det stärker både handeln och servicen i kommunen och dessutom växer RUT- och ROT-företagen och bygghandeln. Det gör naturligtvis också att fler besöker föreningslivets och kulturföretagens många aktiviteter, berättar Lisbeth Lennartsson.

Stora investeringar
I Borgholms kommun görs årligen investeringar för en miljard kronor av företag, enskilda och kommunen. Detta ökar attraktionskraften ännu mer. Nybyggda stora poolattraktioner finns exempelvis både på campingarna Böda Sand och Lundegård. Ekerum Resort har en miljardinvestering på gång i bostäder och hotell. Sannolikt påbörjas det nya lägenhetshotellet i Köpingsvik i höst.
Lantbruket fortsätter göra mångmiljoninvesteringar i moderna djurstallar.
– Vi har tecknat samarbetsavtal med Peab gällande byggnation av bland annat bostäder i yttre hamnen. Det byggs mycket, men det är ändå bostadsbrist för ungdomar vad det gäller hyreslägenheter. Därför är det spännande med det nya förslaget som regeringen har lagt för att underlätta bygglovsreglerna. Från och med 1 juni har man möjlighet att bygga ett hus på 25 kvadratmeter på sin tomt till skillnad mot friggebodarna som är 15 kvadratmeter, berättar Lisbeth Lennartsson.

EU-projekt
Öland har många historiska besöksmål. Ett av dem är Borgholms Slott som i år har öppnat en helt ny permanent utställning.
– Det är en mycket spännande utställning med modern teknik, där man skapar helt nya miljöer i slottet. Det är ett EU-projekt och kommunen och Statens Fastighetsverk är medfinansiärer, berättar Lisbeth Lennartsson.
På Öland finns unika natur- och kulturmiljöer och många vackra platser som bara kan nås med cykel eller till fots.
Cykelprojektet ”Fyr till fyr” har som mål att göra Öland till en av landets allra främsta cykeldestinationer av hög internationell standard och med miljö- och hållbarhetsfokus.
– Nya cykelvägar har byggts för 27 miljoner kronor i Borgholm och Mörbylånga, längst upp i norr och längst ner i söder. Projektet har finansierats av EU-medel, Trafikverket och kommunerna.
Under sommaren är Borgholm en mycket populär badortstad.
– Besöksnäringen har alltid varit stark på Öland och Borgholm är ett av landets främsta besöksmål. Här erbjuds kvalitet och en service året runt som man normalt inte förväntar sig i en liten stad på bara 3000 invånare, säger Lisbeth Lennartsson avslutningsvis.