Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Början på en mer offensiv tillväxt för Elektromontage

Elektromontage anställer en exportsäljare och markerar således företagets tro på regionens utveckling. Vd och ägare Roberth Karlsson poängterar att det måste finnas bra underlag för tillväxt lokalt – då kan regionens företag inom verkstadsteknisk industri växa trots konkurrens från lågkostnadsländer.

För Elektromontage, som levererar kompletta lösningar för styr- och kraftautomation, har exportsidan vuxit utöver alla förväntningar under de senaste åren. Ungefär 98 procent av produktionen exporteras, både direkt och indirekt via ett antal nyckelkunder varav några hör till Östergötlands största företag.
– Vi konkurrerar framförallt med korta leveranstider, precision och kvalitet. Att vi som exempel levererar komplett och korrekt dokumentation är en detalj som kan vara helt avgörande för att våra kunder i sin tur ska kunna möta kraven från sina kunder, förklarar Roberth Karlsson.

Bara början med utökad personalstyrka
Rekryteringen av en exportsäljare är bara början på en mer offensiv tillväxt, enligt Roberth, som räknar med en fortsatt utveckling framförallt på direktexport tack vare nya samarbeten.
– Vi utvecklar och konstruerar det kunden behöver. Vi tar gärna ett helhetsansvar där kunderna vänder sig till oss med en önskad funktion som vi tar ansvar för att lösa, från idé till färdig installation. För att klara det behöver vi flera olika typer av kompetenser, av våra 45 fastanställda är 20 procent ingenjörer, men vi behöver även projektledare, krafttekniker och montörer som exempel.
Elektromontage kommer att behöva rekrytera fler ingenjörer inom en överskådlig framtid, det ser Roberth som en utmaning eftersom kategorin tillhör en bristvara i Sverige.
– Det finns ingen snabb eller enkel lösning, men för att trygga det långsiktiga kompetensbehovet så måste alla i branschen engagera sig. Elektromontage bidrar genom att delta i olika projekt som exempelvis Trampolinen och Tekniksprånget, som ger ungdomar en chans att få prova på teknikyrken och uppleva det riktiga arbetslivet.

Lean ger konkurrenskraft
För att ytterligare öka konkurrenskraften har Elektromontage satsat mycket på Lean med ordning och reda genom hela verksamheten.
– Det gäller att hela tiden bli lite bättre, att effektivisera och leverera optimala lösningar. Sedan vi införde Lean för tre år sedan har vi fått in över 800 förbättringsförslag och genomfört drygt hälften, informerar Roberth, som har flera konkreta exempel på hur förbättringsarbetet lyft verksamheten.
– Tidigare tillämpades två olika kabeltyper för marina respektive landbaserade applikationer, men genom att istället ställa om och använda samma kabel har vi banat väg för en mer effektiv hantering med enklare logistik, minskade lagerytor och ökade volymer. Det kommer givetvis våra kunder till gagn genom att vi kan fortsätta hålla konkurrenskraftiga priser.
Ytterligare ett led i effektiviseringsarbetet är att Elektromontage nu samordnar all verksamhet under samma tak.
– Tidigare har den varit uppdelad på olika lokaliseringar, och vi har hyrt en yta på cirka 800 kvadratmeter i centrala Söderköping. Genom att bygga ut våra egna lokaler skapar vi förutsättningar för en mer synkroniserad verksamhet, säger Roberth.

Vill skapa möjligheter för unga
Roberth Karlsson sitter med i Söderköpings näringslivsråd och har länge engagerat sig i lokala tillväxtfrågor. Det genomsyrar nu även Elektromontages företagskultur där man för närvarande söker nya barn- och ungdomsprojekt att sponsra.
I potten finns totalt 50 000 kronor som kan lyfta diverse verksamheter runtom i Söderköping, kravet är att det ska ge effekt och skapa nya möjligheter för barn och ungdomar.