Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Början på ny infrastruktur för smarta laddstolpar?

Eldon Installation verkar idag på en helt ny nivå. Företagets nya strategi ger resultat med ständigt stigande försäljningssiffror, återkommande kunder och fler samarbetspartners. Att företaget dessutom lanserar en ny typ av laddstolpe för elfordon – lite smartare, lite snyggare och mycket effektivare – ger ytterligare försprång.

Det går bra för Eldon Installation i Västerås. Genom att installationsverksamheten knoppades av och blev ett eget bolag kunde även mer resurser frigöras för att vidareutveckla erbjudandet mot kunderna, och idag axlar företaget betydligt större uppdrag än tidigare. Dessutom läggs mer resurser på att utveckla nya produkter som effektiviserar kundernas processer, och här är den nya laddstolpen Eldon Eco One ett bra exempel.

Lösning i framkant
Eco One har patenterade funktioner med flera inbyggda möjligheter. Bland annat kan stolpen kopplas upp mot digitala övervakningssystem som indikerar om något skulle gå fel. Det ger en hög säkerhet och tillgänglighet kring stolpen, som kan servas så fort det behövs och ofta innan användarna känner av eventuella problem. Andra funktioner, såsom prenumerationstjänster och betalkortslösningar, kan kopplas av och på beroende på vad kunderna efterfrågar.
– Vi vill vara drivande i utvecklingen av en ny infrastruktur för smarta laddstolpar. Lanseringen av Eco One är ett viktigt steg i det, säger Eldon Installations vd Anders Karlsved, som även poängterar att mycket arbete har lagts ner på stolpens design likväl som dess funktion. Med en belysningspunkt på toppen syns stolpen överallt, samtidigt som det ger ett modernt intryck som verkligen indikerar att Eco One är en lösning i framkant.

Laddar för Hannovermässan
Eldon Installation laddar nu för Hannovermässan i Tyskland. Det blir ett ypperligt tillfälle att visa upp Eco One, speciellt med tanke på att det just i Tyskland finns planer på att ha omkring en miljon elbilar på vägarna innan 2020. Det är en stor marknad att lansera Eco One på, och den kan effektivt kompletteras med kringliggande marknader i Europa.
Den största marknaden kommer dock inledningsvis att kretsa kring Sverige och Skandinavien. Regeringen har föreslagit en form av bidrag för att satsa på laddstolpar och med det kan fler investeringar möjliggöras från offentligt håll. Det är också ett sätt att skapa incitament för att fler ska välja elbilar framför andra alternativ.
– Vi tror på den svenska marknaden, men kommer att komplettera med försäljning i andra europeiska länder via internationella kontakter, kommenterar Anders Karlsved.

Kvalitet och funktion
Eldon Installation rustar för fortsatt tillväxt.
– Vi ser en stor tillväxtpotential framöver och flytten till nya lokaler i Västerås möjliggör ytterligare expansion. Dessutom satsar vi på nya lagerlokaler i Jönköping, informerar Anders Karlsved.
Med Eco One kommer företaget tillbaka till sina ursprungliga värden där kvalitet och funktion står i centrum. Eldon Installation kan ha lagt grunden för en ny infrastruktur för smarta laddstolpar.