Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Börsnoterade SCA stärker Sverige som skogsnation

Det ombildade skogsföretaget SCA möter framtiden som börsnoterat bolag. Överst på hållbarhetsagendan hamnar precis som tidigare ett intensivt arbete för att minska klimatpåverkan. För SCA handlar det främst om att borga för en ökad användning av förnybara resurser. Det ligger helt i linje med de senaste årens investeringar inom bolaget.

Skogen är en av våra främsta förnybara resurser. Det mesta som framställs av fossila källor kan med rätt teknik och lite klurighet produceras med skogsråvara istället. Det har SCA vetat länge – och den kunskapen vill man sprida på en ännu bredare front än tidigare. Med en ny organisation hamnar skogsbolaget SCA i det globala rampljuset. Och det med rätta – Europas största privata skogsägare har kraft att driva förändring.

Säkerställer tillväxt för Sverige
Den tidigare hygien- och skogsindustrikoncernen SCA är sedan mitten av 2017 delad i två noterade bolag: skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity. Det medför givetvis en intensiv förändringsprocess för hela organisationen, som mitt i delningen samtidigt befinner sig i slutskedet av en av Norrlands största investeringar någonsin. Investeringen om drygt åtta miljarder kronor i Östrands massafabrik i Timrå är de facto en av Sveriges största industriinvesteringar genom tiderna.
Genom att låta bygga ut fabriken för en fördubblad produktion ser SCA till att möta en ökad internationell efterfrågan på barrsulfatmassa – och samtidigt bidrar investeringen till en långsiktigt hållbar och stabil tillväxt i norra Sverige. Även om det inte blir fler jobb direkt i fabriken så kommer många nya arbetstillfällen att skapas inom det regionala skogsbruket inklusive virkestransporter. Drygt hundratalet nya jobb skapas dessutom i transportkedjan för färdiga produkter.
– Tack vare de investeringar vi gör inom SCA kan Sverige bibehålla sin status som en av världens viktigaste skogsindustrinationer. Andra länder har högre skogstillväxt och lägre kostnader än Sverige och då är det med effektivitet och kvalitet som vi kan konkurrera – det vill vi visa med uppgraderingen av Östrands massafabrik, säger Björn Lyngfelt, informationschef på skogsbolaget SCA.

Mer än ekonomisk vinning
I delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 står det klart att SCA har lyckats höja resultatet jämfört med samma period föregående år. Årets tredje kvartal är också bolagets första hela kvartal sedan delningen i juni 2017. Enligt rapporten har marknadsutvecklingen varit god inom alla segment och försäljningen ökade förbättrades, både jämfört med föregående kvartal och med samma kvartal i fjol.
Efterfrågan på skogsprodukter ökar. Långsiktigt har behovet av långfibrig massa ökat med 1,5-2 procent per år, vilket är bakgrunden till SCA:s stora investering som tar Östrand till en position som en av de mest kostnadseffektiva produktionsanläggningarna i världen för barrsulfatmassa. Produktionsökningen vid Östrands massafabrik innebär också att SCA behöver köpa ytterligare drygt två miljoner kubikmeter massaved, framför allt från privata skogsägare. Det innebär att efterfrågan på skogsråvara är tryggad för många år framåt. Långsiktigt har behovet av långfibrig massa ökat med 1,5-2 procent per år, vilket är bakgrunden till SCA:s stora investering som tar Östrand till en position som en av de mest kostnadseffektiva produktionsanläggningarna i världen för barrsulfatmassa.
Själva börsnoteringen ger ett ännu större resultat när fler uppmärksammar det viktiga hållbarhetsarbetet – och det ligger på en nivå som omfattar mycket mer än ekonomisk vinning. Klimatförändringarna kräver akuta åtgärder och då är skogen ett bra ställe att börja på.