Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Bostäder för alla utvecklas i Luleå

Luleå bygger hållbart för framtiden. En mycket viktig del i det handlar om att skapa utökade möjligheter för alla att bidra i samhällsutvecklingen. Luleå har satt som mål att vara en jämställd kommun till 2021. Redan nu finns flera exempel som talar för att man närmar sig målet.

En viktig del i att bli en jämställd kommun är att utveckla bostäder för alla. Luleå har haft en stor efterfrågan på bostäder under många år. Luleå är en två kommuner i Norrbotten som har en kontinuerlig och positiv befolkningsutveckling. Trenden verkar inte mattas av, behovet av att bygga nya bostäder är fortsatt stort.
– Det är glädjande att vi har fått igång bostadsbyggnationen i Luleå. Det finns ett fortsatt stort intresse bland privata fastighetsägare att investera i Luleå, och inom allmännyttan sker också en hel del spännande saker framöver som kommer att lyfta vår bostadsmarknad ytterligare, säger Anna Lindh-Wikblad, tf kommundirektör i Luleå.

Utvecklar Kronan på verket
Det största projektet just nu är utvecklingen av den nya stadsdelen Kronan. Området ligger ett stenkast från centrum och kommer så småningom att bli en av de största stadsdelarna i Luleå.
– Det är stort fokus på att bygga hållbart i området, som kan bli hemvist för upp till 7000 personer. Intresset är stort bland både privata och offentliga aktörer som vill utveckla Kronan till framtiden attraktiva blandstadsområde, med bostäder, verksamheter och naturområden. Intill området finns ett naturreservat, skog och skidspår. Det är idag ett stort rekreationsområde som är en viktig tillgång både för Kronan och Luleå som stad, berättar Anna Lindh-Wikblad.
Kommunen jobbar nu parallellt med en ny översiktsplan för centrum. Målet är att Luleå centrum ska bli ännu mer attraktivt för boende, besökare och företagsetableringar. Planen kommer att skapa förutsättningar för fler att komma igång med byggprojekt i stadskärnan, då främst privata aktörer.