Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Bostadsbolaget som är engagerat i samhällsbyggnad

Joakim Ollén blev den förste moderate kommunstyrelseordföranden i Malmö på 66 år när det blev borgerlig seger i mitten av 1980-talet. Då ledde han ett omvälvande arbete med att förvandla den gamla socialdemokratiska industristaden till en modern, spännande stad med bron till Köpenhamn, bebyggelse mot havet och en helt ny näringsstruktur.
Nu är Joakim Ollén tillbaka i Malmö som vd för det fastighetsbolag han själv varit arkitekt bakom – Kunskapsporten.

Kunskapsporten arbetar med profilfastigheter och har byggt upp ett fastighetsbestånd med tre ben: kultur- och kunskapshus, sportcentra och äldrebostäder.
– Vi är väldigt engagerade i samhällsbyggnad och jag kallar mig snarare samhällsbyggare än fastighets-vd, säger Joakim Ollén.
Att utveckla kreativa miljöer är drivkraften för Kunskapsporten. Företaget köper inga vanliga bostäder eller kontor utan hus som är byggda för ett visst ändamål eller med ett koncept, till exempel en kunskapsby eller ett trygghetsboende. Det handlar om att skapa speciella lokaler eller boenden som har extra kvaliteter och bidrar till något i samhällsbyggandet.
– Vi har också en speciell affärsidé för våra sportfastigheter och det är att vi även driver verksamhet. På så sätt kan vi erbjuda kommunerna ett totalkoncept där de slipper både risken och att själva syssla med kommersiell verksamhet, säger Joakim Ollén.

Fokus på Skåne
Kunskapsporten har cirka 30 anställda med huvudkontor i Malmö och verksamheten är fokuserad på Skåne.
– Vi har dock ganska många anställda i Kristinehamn, där vi driver arena och badhus. Samma koncept utvecklar vi i Ängelholm, där vi ska bygga ett badhus, Rönnebadet, med beräknad byggstart i januari 2014. Det nya badhuset kommer även att inkludera gym, spa och ett lärande koncept avseende vattenmiljön. Vi driver projektet som byggherre och vi kommer även att äga och förvalta anläggningen och driva verksamheten, berättar Joakim Ollén.
Kunskapsporten driver också ett pilotprojekt i Malmö, där man ska bygga förskola och gruppboende på ett tak som idag är ett garagedäck i centrala Malmö.
– Detta är ett spännande exempel på stadsförnyelse och förtätning, precis i linje med Malmös ambitioner idag.

Stort engagemang
Kunskapsporten engagerar sig påtagligt i de kommuner där bolaget är verksamt.
Vid årsskiftet invigs en ny del i den kunskapsby i Hässleholm, Norra Station, som Kunskapsporten äger.
– Vi försöker skapa funktioner som tillför kvaliteter i respektive kommun och vi har ganska djupgående kunskaper inom både byggnation och stadsutveckling.
Ambitionen hos Joakim Ollén är att skapa ytterligare kunskapsfastigheter med kreativa miljöer från förskola till universitet. Vidare att skapa attraktiva trygghetsboenden för en åldrande befolkning med stora krav på hög kvalitet och attraktivitet i boendet.
– Vi vill också fortsätta bygga sport- och badhusanläggningar, som är en viktig del för att utveckla kommunerna.
Joakim Ollén startade Kunskapsporten 2007. Förutom tiden som ledare för Malmö och riksdagsman har han bland annat varit generaldirektör för Lantmäteriet och vd för Akademiska Hus.