Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Bostadsfrågan alltjämt central

Nya bostäder är sedan några år tillbaka en av de mest processade frågorna i Nybro kommun. I jakt på nya möjligheter för att trygga framtida bostadsbehov har kommunledningen vridit och vänt på frågan tillsammans med kommunala såväl som privata aktörer. Resultatet är en föreslagen samverkan där en privat aktör köper en del av det kommunalägda bostadsbeståndet och därmed även tryggar en del av den framtida byggnationen.

Beslut är redan taget, men förhandlingarna fortsätter med köparen. Nybro har haft en något sluttande befolkningstrend under ett antal år. Det börjar plana ut, men för att vända trenden helt krävs ett ökat tillskott på attraktiva bostäder.
Det som enligt kommunalråd Peter Lilja är motsägelsefullt i detta är att Nybro i princip inte har några lediga hyresrätter. Och speciellt inte centrumnära. Det måste det bli ändring på, och det snart.
– Bakgrunden till den mycket omdiskuterade fastighetsaffären är att vi måste bygga ett långsiktigt samarbete med en stark byggherre som kan hjälpa till att utveckla hela Nybro, säger Peter Lilja.

Tryggar framtida investeringar
Allt hänger ihop. För att kommunen ska kunna erbjuda ett bra tjänsteutbud med skola, vård och omsorg så måste det finnas tillräckligt med finansiellt underlag. Det tryggas i stor utsträckning via skatteintäkter som kommer av ökad sysselsättning och att fler väljer att bosätta sig i kommunen – återigen uppmärksammas dilemmat med avsaknaden av bostäder.
– Kommunen behöver stöttas för att även i framtiden kunna erbjuda bra boende för alla, även i form av trygghetsboende och seniorboende som exempel. Tillsammans med en privat byggherre kan vi göra mycket mer omfattande investeringar som kommunen inte kan driva på egen hand, menar Peter Lilja.

Central fråga
Att vara en attraktiv boendekommun innebär bland annat att det finns ett brett utbud av olika alternativ. Det ska finnas olika boendeformer och alternativ som passar alla. Bostadsfrågan är central i många avseenden, även när det gäller utbildning.
– Linnéuniversitetet har en designutbildning som bedrivs i Nybro. Efter diskussion med både Linnéuniversitetets ledning och studentföreningen så har vi uppmärksammat ett växande behov av smålägenheter som lämpar sig för studenter. Det har vi inte gott om idag, men det finns förhoppningar om att kunna bygga mer i framtiden, berättar Peter Lilja vidare.

Ett avgörande val
Bostadsfrågan är lika aktuell när det pratas nya företagsetableringar. De företag som flyttar till Nybro vill försäkra sig om att det även finns bostäder till personalen som eventuellt flyttar med. I Nybro finns byggklar mark för industri- och handelsetableringar, men återigen blir bostadsbristen ett uppmärksammat faktum.
Kommunen har enligt Peter Lilja gjort ett avgörande val i fråga om fastighetsaffären. Ingenting säljs i besparingssyfte, utan för att trygga en framtid för Nybro som attraktiv boendekommun. Han tillägger avslutningsvis att det är ett beslut med flera bottnar, eftersom Nybro med fler bostäder kan öka inflyttningen och därmed investera ännu mer i kommunmedborgarnas framtid.