Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Bot för uselt badvatten

Stadsnära badstränder får ofta problem med att vattnet förorenas av tarmbakterier. Kemiras desinfektionssystem DesinFix renar badvatten snabbt utan skadliga biprodukter. När ämnet reagerat med bakterierna återstår koldioxid och vatten.

Under de senaste femtio åren har antalet tillfällen med häftiga regn ökat. Ser man på modellerna för klimatförändringen kommer trenden att fortsätta.
– I de områden som påverkas är det inte ovanligt att dag- och avloppsvattensystemen inte klarar av hantera de stora vattenmängderna, konstaterar Bengt Hansen vid Kemira i Helsingborg. Risken att förorenat vatten påverkar dricksvattnet eller når badstranden är uppenbar. Resultatet kan mycket väl bli ett utbrott av någon infektionssjukdom, exempelvis tarmsjukdomar som orsakas av E. Coli-bakterier.

Stränder vid städer är utsatta
En badstrand i närheten av stad är en önskedröm för många, men på många platser i världen är vattnet så förorenat att det periodvis utlyses badförbud. I Helsingborg är det exempelvis inte ovanligt att myndigheterna under sommaren går ut med varningar att badvattnet är förorenat av tarmbakterier.
En annan stad med problem är Biarritz i Frankrike. I samband med häftiga skyfall 2013 överbelastades stans avloppsreningsverk och stora mängder orenat vatten leddes vidare till havet i närheten av badstränderna Grand Plage och Port the Pêcheurs. Konsekvenserna blev allvarliga då den alltför höga halten av tarmbakterier orsakade hälsorisker. Badförbud infördes och stadens invånare, turisterna och näringslivet reagerade kraftigt. Det blev uppenbart för ledningen i Biarritz att något snabbt måste göras. Traditionella bakteriebekämpningsmetoder som ultrafiltring, ozonbehandling, klorering och UV-ljus kräver dock stora investeringar i utrustningar som tar tid att få på plats.
– Det var här som Kemira kom in med desinfektionssystemet DesinFix. Tekniken fanns redan på plats i de franska, italienska och tyska städerna Ile d’Oléron, Venice och Berlin och myndigheterna i Biarritz beslöt sig för att installera DesinFix. Systemet kom på plats innan turistsäsongen 2014 och halterna av tarmbakterier (E. Coli) sjönk snabbt och landade med god marginal under gränsvärdet för badvatten. Tillsammans med externa forskare har vi utnyttjat installationen i Biarritz för att undersöka metodens effektivitet och påverkan på de marina ekosystemen. Några toxiska effekter på växter och djur har inte konstaterats då DesinFix snabbt bryts ned till koldioxid och vatten. Vi har inte heller sett några skador på cementkonstruktioner. Vi betraktar DesinFix som en miljöanpassad och kostnadseffektiv lösning på problem som rör vatten som är förorenat av tarmbakterier. Något som vi hoppas att staden Helsingborg också kommer att testa, berättar Bengt Hansen.

Låter inte detta som ond kemi?
Granskar man kemikalierna som används i DesinFix inser man att de är ganska otrevliga. Det är nämligen myrsyra (HCOOH) och väteperoxid (H2O2) – alltså reaktiva kemikalier som ska behandlas med stor respekt. Blandar man dem i ungefär lika delar bildas den aktiva substansen permyrsyra (HCOOOH; performic acid)). Den är en instabil rackare så DesinFix måste blandas till på plats och direkt doseras till det förorenade vattnet. I vattnet sönderdelas permyrsyran snabbt och bildar två typer av radikaler, varav den ena (peroxylradikalen) mycket effektivt angriper bakterierna. I praktiken förstör desinfektionsmedlet bakteriernas cellvägg och spräcker den. Varken bakterien eller permyrsyran överlever och resultatet av behandlingen blir koldioxid och vatten.
– Desinfektionen tar bara några minuter och efter en timme kan man inte detektera den aktiva substansen i vattnet. Det uppstår inte några skadliga biprodukter så någon ond kemi är det inte frågan om, konstaterar Bengt Hansen.
– De ingående kemikalierna måste blandas på plats och vi har tagit fram en blandnings- och doseringsutrustning i miniformat som kallas DEX-3. Den ryms i ett skåp som är ungefär 2x2x1 meter och består av två tankar för myrsyra och väteperoxid, två pumpar samt en automatisk doseringsenhet. Det färdigblandade desinfektionsmedlet doseras till vattnet med lämpligt flöde. Det rör sig inte om några stora mängder. Ett par gram DesinFix räcker för att rena en kubikmeter förorenat vatten. Energianvändningen är låg och det krävs mycket små insatser för att underhålla anläggningen, något som minskar kostnaderna jämfört med andra reningsmetoder.
– Metoden fungerar utmärkt för att rena bräddat avloppsvatten i samband med kraftiga regn. Stadsnära badstränder kan genom reningen behålla sin kvalitetsstämpel som EU-bad. Andra tillämpningsområden är rening av vatten som används för bevattning inom jordbruket och intern rening av industriellt processvatten, avslutar Bengt Hansen.

Text: Torbjörn Brorson
Tidigare publicerad i oktober 2017 på Miljönyttas hemsida, www.miljonytta.se