Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Boxon – den självklara förpackningspartnern

Smarta förpackningslösningar ger bättre lönsamhet. Boxon visar dagligen hur en förändring i förpackningsflödet påverkar totalkostnaderna där lönsamhet är resultatet av betydligt mer än en billigare förpackning. Prisfokus kan visserligen ge snabba resultat, men de är ofta kortsiktiga. Därför fokuserar Boxon helhjärtat på långsiktig lönsamhet där man först gör en grundläggande analys av förpackningskedjan – från design och materialval till tillverkningsmetod och återanvändning/återvinning av förpackningar och emballage.

Boxon är ett av Sveriges främsta specialistföretag inom packmaterial och emballage med lång erfarenhet inom allt från lagerhållning och olika typer av emballage till pallhantering och godsmärkning. Boxon hanterar även förpackningslösningar för produkter med speciella krav, hela packstationslösningar samt serviceprodukter som underlättar den dagliga driften ute hos kund. De tre företagen inom Boxon (Boxon Pak, Boxon Mark och Boxon Bulk) samverkar för att erbjuda kunden bästa tänkbara förpacknings- och logistiklösning i Helsingborgsregionen.

Integrerad partner i logistikkedjan
Boxon lagerhåller stora volymer gods för kunder över hela Sverige och är därmed en integrerad partner i logistikkedjan. Uppskattningsvis handlar det om varor till ett värde av ca 25 miljoner kronor. I expansiva Helsingborg satsar Boxon nu på att bygga ut befintliga lagerytor på 5000 m2 till hela 16 000 m2. Bygget ska vara klart till juli i år. I Helsingborg finns Boxons centrala administration, företagsledning, inköp och centrallager. Även kundservice, med ansvar för hela Sverige, är lokaliserad till Helsingborg.
– Vi har gjort en resa från att vara ett större grossistföretag till att idag vara en integrerad och komplett förpackningspartner för våra kunder. Vårt ansvar i logistikprocessen omfattar förpackningar och emballage som skyddar innehållet och samtidigt skapar ökad lönsamhet för våra kunder, säger Anders Rosberg, vice VD på Boxon i Helsingborg.
Vi kan faktiskt gå så långt som att säga att förpackningens utformning avgör hela logistikflödet. Rosberg fortsätter:
– En smart förpackningslösning är mer än en låda. Utformad på ett för produkten optimalt sätt minskar en smart förpackning reklamationer och skador vilket naturligtvis förbättrar lönsamheten och ger nöjdare kunder. Dessutom möjliggörs en effektivare logistik med emballage och förpackningar som är utformade så att de lätt kan samfraktas utan att man skadar innehållet. Förpackningarna ska allra helst vara utformade så att de sparar så mycket utrymme som möjligt under frakten.

Levererar helt efter kunds specifikation
Boxon är i grunden ett familjeföretag som idag drivs av tredje generationen. Under resans gång har verksamheten utvecklats till en omfattande koncern med ett flertal dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike och Kina. Boxons affärsidé bygger som tidigare nämnt på att aktivt arbeta med innovativa förpackningslösningar som bidrar till förbättrad lönsamhet genom effektivare logistikflöden.
– Jag tror att vår framgång också bygger på att vi inte är knutna till någon speciell tillverkare. Eftersom vi är oberoende kan vi ta fram skräddarsydda kundlösningar baserat på den senaste teknologin. Kunden väljer själv vilka delmoment som ska ingå, vilka kringtjänster som önskas och som verkligen behövs, poängterar Anders Rosberg.
På så vis behöver kunden aldrig fundera över om man betalar för något man egentligen inte behöver – Boxon erbjuder enbart produkter och tjänster som passar den enskilda kundens verkliga behov och önskemål.

Idag har Boxon ett 50-tal anställda i Helsingborg. Koncernen har en stark tillväxtambition där man siktar på att bli det ledande förpackningsföretaget i Norden.