Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Bra blir bättre i Ronneby

Det händer mycket i Ronneby just nu. Det är inte bara bostadsmarknaden som kommer att få ett uppsving med planering av en helt ny och centralt belägen stadsdel. Utvecklingstrenden pekar även rakt uppåt inom näringslivet. Det vittnar en fortsatt god omsättning inom befintliga företag samt ett ökande intresse för nyetableringar om.

– Företagandet har ökat i Ronneby under den senaste tiden, konstaterar kommunens näringslivschef Torbjörn Lind och fortsätter: Ronneby har klättrat avsevärt i olika mätningar, bland annat Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet i landets samtliga kommuner.
Ronneby har bland annat fått bra betyg för sin förmåga att förmedla snabba kontakter med beslutsfattare inom kommunen. Ett annat exempel är en tydlig strävan efter att öka samarbetsgraden både inom kommunen samt mellan kommunen och externa intressenter – såsom företag som söker etablera sig i Ronneby.
– Att det rullar på i rätt riktning märker vi på antalet nystartade företag och ett större engagemang inom UF. Det verkar finnas ett större intresse för företagande i allmänhet och det ska vi naturligtvis uppmuntra, tillägger Torbjörn Lind.

Nya arenor för samverkan
Ronneby satsar på bred front och kommunen söker ständigt skapa nya arenor för samverkan. Det tydliggörs bland annat genom investeringen i ett nytt 3D-laboratorium med hög tillgänglighet i företagsparken SoftCenter. En annan stor investering omfattar bemötande av nyanlända.
– Många av våra nyanlända är duktiga entreprenörer och det är egenskaper som vi verkligen vill ta vara på och vidareutveckla. Därför erbjuder vi utbildning och rådgivning för utlandsfödda entreprenörer, en satsning som redan resulterat i ett antal nystartade verksamheter. Vi kan räkna med ett fortsatt utvecklingsarbete här, konstaterar Torbjörn Lind.

Bra läge blir ännu bättre
Ronneby ligger bra till i hjärtat av Blekinge. Med goda kommunikationer i alla riktningar tar man sig lätt till och från kommunen via järnväg, flyg och väg. Inom en och en halv timme nås två av Sveriges största städer, Malmö och Stockholm, och Köpenhamn på ett par timmar. Det är att betrakta som ett bra läge – och samtidigt pågår en ständig debatt för att förbättra länets infrastruktur.
Ronneby har dessutom en stor och relativt oexploaterad skärgård som bara väntar på att upptäckas. För första gången har kommunen en bostadskö, och det är en utveckling som bottnar i ett växande intresse för Ronneby och resten av Blekinge. Kommunen har svarat med att planera för en ny stadsdel.
Det finns många exempel som pekar på en fortsatt utveckling. Att Försvarsmakten satsar på att bygga ut flygflottiljen F17 i Ronneby skvallrar även det om en stark framtidstro i regionen och en utveckling som kommer att generera fler jobb framöver. Kort sagt – ett bra läge blir ännu bättre i Ronneby.