Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Bra etableringsmöjligheter i kunskapsintensiv region

I den expansiva Vasaregionen fortsätter Nordens största energikluster att växa och frodas. Här finns världsledande teknologiforskning, unik spetskompetens och fantastiska etableringsmöjligheter. Vasaregionens logistikområde och Vasa hamn erbjuder ett guldläge för logistikföretag, större som mindre, att etablera sig i direkt anslutning till en mycket kunskapsintensiv miljö med stark framtidstro.

Vasaregionens Utveckling AB, Vasek, förvaltar regionens möjligheter genom att kraftsamla investeringar och satsa på logistikutveckling baserat på framtida behov. Den växande industrin ställer allt högre krav på logistiken, utmaningar som Vasek bidrar till att lösa.
Vasek deltar bland annat i den multinationella satsningen Nordic Logistic Corridor, som förbinder Norge, Sverige och Finland med ett naturligt logistikstråk. Vasek driver också det regionala projektet Logistic Solutions, som fokuserar på Vasaregionens behov av en finslipad infrastruktur.

Grogrund för vidareutveckling
Utgångspunkten i Logistic Solutions är att binda ihop hamnen, flygplatsen, huvudvägarna, järnvägen och industrin i ett expansivt och konkurrenskraftigt kluster. Att Nordens största energikluster, EnergyVaasa, finns just här utgör en bra grogrund för vidareutveckling i hela regionen.
– Vår uppgift är att driva och etablera projekt som stärker regionens infrastruktur, säger logistikexpert Anna Måtts, Vasek. Förbättrad logistik föder ytterligare utvecklingsmöjligheter här i Vasaregionen, som är en av Finlands mest forskningstäta regioner. Vi tror på en stark tillväxt framöver då vi vet att vi har mycket att erbjuda i form av bra logistiklägen, väletablerad infrastruktur och inte minst närhet till globalt ledande företag, fortsätter Anna.
EnergyVaasa står för ungefär 30 procent av Finlands energiteknologiexport och cirka 12 procent av Finlands totala export inom teknologiindustrin. Omsättningen ligger på ungefär 4,4 miljarder euro fördelat på drygt 140 företag med sammanlagt 10 000 anställda.
– Målsättningen är att ha dubbelt så många sysselsatta till 2020. Energiteknologi håller på att bli en av våra största exportvaror i Finland, och med det växer Vasaregionen. Vi har fantastiska möjligheter att ta vara på nu och ser mycket ljust på framtiden, säger Riitta Björkenheim, logistikexpert och projektchef, Vasek.

Vasaregionens möjligheter
Det regionala logistikcentret och den planerade centraliseringen av logistikfunktioner i området kommer att stärka Vasaregionen ytterligare. Vasaregionens logistikområde omfattar 388 Ha, som i flera etapper kommer att utvecklas för att ta vara på fördelarna med intermodalitet.
I den första etappen har all grundläggande infrastruktur planlagts och byggnationen av nya terminaler påbörjats. Redan nu finns etableringsområden med tomter på över fem Ha att tillgå. I etapp två och tre byggs den intermodala terminalen och stödfunktioner för hamnen såsom lager och containerområden. Större industritomter kommer att bli tillgängliga för etablering.
– Vi hoppas naturligtvis att en större del av Finlands export kommer att koncentreras till Vasaregionen i framtiden, säger Marcus Rönnblom, projektledare med ansvar för fraktfrågor.
– Det som sker nu är i allra högsta grad satsningar som kommer att placera Vasaregionen på världskartan över framgångsrika energikluster. Samtidigt har vi för avsikt att bli en betydande etableringsregion ur logistiksynpunkt, avslutar Riitta Björkenheim med.