Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Bra förutsättningar för företag i Filipstad

Filipstad är en gammal handels- och bruksort med många småföretag – endast några få företag har mer än 50 anställda.
På näringslivsenheten jobbar man aktivt med att ge bra förutsättningar för befintliga företagare, nyföretagare och nyetableringar.

– Vi är måna om de företag vi har i kommunen och lägger ned tid på både service och support gentemot dem. När det gäller etableringar är konkurrensen mördande. Där har vi ju 289 andra kommuner i landet att slåss med, säger Agneta Svensson, näringslivschef på Filipstads kommun.
För att sätta Filipstad och Bergslagen på kartan deltar kommunen i Östra Värmlands Näringslivsdag som arrangeras varje år i samarbete med fem andra kommuner i östra Värmland; Kristinehamn, Storfors, Hällefors, Karlskoga och Degerfors.
För att stimulera handeln i kommunen och få ett livaktigare centrum har Centrumföreningen Attraktiva Filipstad bildats. Det är ett samarbete mellan Svensk Handel, Företagarna, Fastighetsägarna, Filipstadsföretag i Samverkan och Filipstads kommun.

Kompetensförsörjning
En kompetensgrupp har funnits i många år, bestående av utbildningsanordnare från kommunens två egna högskolor och Komvux, Arbetsförmedlingen och representanter från olika branscher för att jobba med kompetensförsörjningen i kommunen.
Maria Thiery Wase, som ansvarar för skol- och näringslivsfrågor i kommunen, berättar:
– Vi tittar på om vi har rätt utbildningar på gymnasienivå, hur läget ser ut med pensionsavgångar och hur möjligheterna till rekrytering för kommunens företag ser ut. Dessutom genomför jag en enkät varje år som skickas ut till alla företag med fem eller fler anställda. Där frågar vi bland annat om pensionsavgångar och hur dessa ska ersättas. Underlaget används sedan när beslut om utbildningar och andra satsningar ska göras och det ger också en bild om var det kommer att finnas många arbetstillfällen.

Arbete till invandrare
Filipstad är en av de kommuner som tar emot flest invandrare per capita i landet.
– Vi ligger i framkant när det gäller integration och få ut nyanlända invandrare i arbete. För att hjälpa dem med detta har vi startat ett projekt som heter Ny i Filipstad, berättar Agneta Svensson.
Ny i Filipstad är ett samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen och målet med projektet är att 40 procent av de nyanlända invandrarna har fått fotfäste på arbetsmarknaden fram till maj 2015.
– Arbetsgivarna erbjuds många paket och koncept för invandrare och vi har en projektledare som verkar som ett kitt mellan arbetsgivarna och de nyanlända. Vi gör en matchning utifrån den enkät jag gör varje år mellan de nyanlända och företagen. Vill någon starta eget kan man gå vidare till Nyföretagarcentrum, som vi också samarbetar med. Vi har studie- och yrkesvägledare som en start för de som väljer att studera, säger Maria Thiery Wase.

Ett brett föreningsliv
Filipstad har ett brett föreningsliv och goda förutsättningar för alla som är idrottsintresserade. På Kalhyttans sport- och fritidsanläggning kan man tävla i såväl mountainbike och löpning som längdskidåkning.
– På Kalhyttan finns en modern snöanläggning och dit kommer många för att träna inför till exempel Vasaloppet, berättar Agneta Svensson.
I Filipstad finns också många kulturarbetare och en rad intressanta och spännande museer som är väl värda ett besök. Och på Stora Torget kan vi se en staty på stadens egen nationalskald och poet – Nils Ferlin.