Fre 3 dec / År 39 / Nr 4 2021

Bra lösning med förtätning

Stiftelsen Karlstadshus är med cirka 2600 hyresrätter den näst största aktören på bostadsmarknaden i Karlstad. Bostadsbristen kräver att alla som kan ska satsa på nyproduktion och Stiftelsen Karlstadshus har börjat utvärdera möjligheter för det, i första hand genom förtätning i anslutning till egna bestånd.

Karlstad kommun började framtidssäkra bostadsförsörjningen redan i början av 1950-talet. I samarbete med Riksbyggen byggde kommunen upp grundfonden till Stiftelsen Karlstadshus, som via sin bolagsform är självägande. Syftet var att få in ytterligare en aktör på bostadsmarknaden som kunde komplettera allmännyttan och satsa på hyresrätter.

Aktuella projekt
Stiftelsen Karlstadshus finns idag i åtta områden och har planer på att eventuellt bygga i nya områden. Förtätning i befintliga områden är också en bra lösning för att få ett tillskott av lägenheter där det redan finns en bra infrastruktur, enligt Jonas Ekstam, som är vd för Stiftelsen Karlstadshus samt marknadsområdeschef på Riksbyggen.
– Under de senaste åren har vi satsat väldigt mycket på renovering och att bibehålla en god standard. Vi är långsiktiga i förvaltandet vilket våra senaste investeringar också vittnar om. När vi bytte fönster på Rud passade vi även på att installera teknik för ett bättre inomhusklimat i kombination med energibesparing som exempel, berättar Jonas.
– I kommande projekt tittar vi på nya lösningar för återvinning, fiber och smartare energilösningar. I Våxnäs undersöks nu möjligheter för att tillämpa solceller för att bli självförsörjande på fastighetsel. Vi tror på utveckling och uppgraderar i samband med att vi gör större renoveringar, installation av fjärrstyrning för klimatanläggningarna är ett bra exempel på det.

Bred målgrupp
Nybyggda lägenheter får alltid en högre hyra, vilket är nödvändigt för att bibehålla en god ekonomi i organisationen. Samtidigt behövs bostäder som kan hållas på en acceptabel hyresnivå och därmed vara öppna för en bredare målgrupp. Stiftelsen Karlstadshus vill gärna bygga nytt men tittar i det närmaste på förtätning.
– Vi håller just på att omvandla befintliga lokaler till lägenheter där hyrorna kan hållas på en acceptabel nivå, och resulterar i att nya bostäder finns att tillgå snabbare. Eftersom vi har varit proaktiva i vårt underhållsarbete och inte har någon underhållsskuld, så har vi en god ekonomi som möjliggör satsningar på nyproduktion också, säger Jonas Ekstam.
Stiftelsen Karlstadshus är liksom Riksbyggen med i regeringens nya program för att få in fler nyanlända i arbetslivet. Som en del av 100-klubben tar Stiftelsen emot nyanlända för praktik som förhoppningsvis kan leda till anställning. De första praktikanterna har redan börjat med fastighetsskötsel och underhållsarbete. Man har också tagit beslut i styrelsen att i framtidens upphandlingar sker med sociala förtecken.