Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Bra möjligheter för tillväxt genom tillgänglighet

Hässleholm är ett av södra Sveriges viktigaste kommunikationsnav. Kommunens tillväxtvision bygger på att skapa ännu större tillgänglighet inom såväl näringsliv som samhälle, och det arbetet ska gynna alla som bor, arbetar och besöker Hässleholm.

Region Skåne sparar inte på krutet när det gäller att utveckla strategiska logistiknav i regionen. Den nya tågdepån i Kärråkra strax utanför Hässleholm blir Sveriges och kanske även Europas mest moderna i sitt slag. Den ska serva och reparera samtliga Öresundståg och byggs i Regionfastigheters regi med Starka Betongelement, Starka Betongindustrier samt NCC som ledande entreprenörer.

Hässleholm som kommunikationsnav
Hässleholm kommun har som devis att skapa ”tillväxt genom tillgänglighet”, och i det platsar en storsatsning på att förstärka kommunen som kommunikationsnav alldeles utmärkt. Samtidigt kommer man att arbeta mer med utvecklingen av Hässleholm som besöksdestination och mötesplats, samt stärka nätverk och informationsflöden inom näringsliv och samhälle med hjälp av ny teknik.
Det finns en stark prägel på Hässleholm som järnvägsknutpunkt, vilket har varit en grund för utveckling under många år. Många företag är verksamma inom järnvägsrelaterade näringar och det finns även ett starkt transport- och logistiknav med många åkerier i regionen. Nu finns det även en nystartad yrkeshögskoleutbildning inom tågteknik, och allt detta tillsammans sätter Hässleholm på kartan över framstående kommunikationsnav i Sverige.
– Tåget kommer att få en ännu större betydelse i framtiden, som det mest hållbara transportmedlet. Det finns redan nu mycket som talar för att Hässleholm har framtiden för sig som mötesplats för företag, organisationer och människor i södra Sverige baserat på tågnäringens utveckling, säger Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholm.

Bostadsfrågan avgörande för tillväxt
Hässleholm är en oslipad diamant i flera avseenden. Det finns oerhört mycket att utveckla och värden som inte finns någon annanstans. I Hässleholm finns det dessutom riktigt bra underlag för att skapa ett ännu starkare näringsliv med tillgång till en större arbetsmarknad och ett stort rekryteringsunderlag med närhet till flera större lärosäten.
– Samtidigt är Hässleholm riktigt bra på företagande med många nystartade bolag årligen, och en växande bostadsmarknad som fortfarande bygger på sund prissättning, kommenterar Stefan Larsson.
Enligt mätningar från Swedbank, som kvartalsvis mäter svenska hushålls köpkraft, har man i Hässleholm tillgång till boende till rimliga prisnivåer. Köpkraften mäts i den del av den disponibla inkomsten som är kvar efter det att boendet är betalt varje månad – och här har Hässleholm ett av landets högsta resultat. Det ger en indikation över hur boendekostnaderna ser ut i kommunen.
– Det byggs just nu även mycket nytt som kommer att starta efterlängtade flyttkedjor. Tillgång till attraktiva bostäder är synonymt med tillväxtmöjligheter samt näringslivets möjligheter att tillgodogöra sig rätt kompetens, tillägger Stefan Larsson.
I Hässleholm finns många livskraftiga företag som tillsammans skapar tillväxt för regionen och för Sverige. Årets företagare 2018 blev GermanSolar Sweden AB, och Årets nyföretagare 2018 blev Extraförrådet i Hässleholm AB.