Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Bra start för fortsatt tillväxt i HallandsHamnar

HallandsHamnar fortsätter på den inslagna vägen som en av landets främsta aktörer för import och export. Halmstad och Varberg står starka tillsammans med ett komplett fullserviceerbjudande för bland annat recyclingprodukter, trävaror, pappersmassa, personbilar och containertrafik. När Stena Line flyttar sin färjeverksamhet från Varberg till Halmstad hoppas man på ännu större godsflöden via södra korridoren.

HallandsHamnar är sedan 2013 Varbergs och Halmstads gemensamma hamnbolag. Sammanslagningen har stärkt båda hamnarna avsevärt – tillsammans konkurrerar man inte bara med andra svenska hamnar utan även med stora nordeuropeiska import- och exportnav. Halmstad är till exempel bland de största på bilimport i Sverige, och Varberg å sin sida är störst på skogsprodukter. Det ger en riktigt bra start för fortsatt tillväxt.
– Förutsättningar för att skapa en framgångsrik region går hand i hand med god infrastruktur. Att effektivt och hållbart flytta människor och gods regionalt och internationellt har allt att göra med hur attraktiv en region är för framtida etableringar, säger Henrik Nanfeldt, Operativ Chef på HallandsHamnar i Halmstad.

Nya möjligheter med färjeflytt
Halmstad och Varberg är med andra ord två växande logistiknav att räkna med. I samband med omfattande stadsutvecklingsprojekt i Varberg enades hamnen och Stena Line om en flytt till Halmstad, vilket gynnar båda parterna. Stena Lines färjeverksamhet stannar inom HallandsHamnar, och det nya läget i Halmstad borgar för större fraktvolymer om man som Stena Line hoppas på kan flytta över godset från landsvägen till sjön.
– Vi får helt nya upptagningsområden och vi blir en del av den så kallade södra korridoren. Det finns stora befintliga godsflöden mellan Sverige och Danmark som idag går på landsväg och som har fördelar av att ta sjövägen istället. Vi tror på en stark tillväxt för vår fraktverksamhet på linjen de närmsta åren och kommer att utveckla den efter våra kunders krav och marknadens utveckling. Vi ser också goda möjligheter att utveckla den svensk-danska turismen, säger Tony Michaelsen, Stena Lines linjechef för Region Danmark.
– Redan innan vi fick beslutet började vi leta efter nya logistikmöjligheter som kan gynna Stena Line i samband med flytten. Vi ser också färjeverksamheten som ett viktigt komplement för oss från HallandsHamnars sida. Vi har ett mycket bredare erbjudande nu och vi kan fortsätta utvecklas som en regional tillväxtmotor med intermodala logistiklösningar, säger Henrik Nanfeldt.

Klimatsäkrad hamn
Utöver den stundande flytten råder bråda tider även på andra fronter i hamnen. HallandsHamnar har nyligen klimatsäkrat stora ytor i Halmstad för att bibehålla och vidareutveckla bilimporten.
– Klimatpåverkan är något vi inte kan kontrollera men vi kan anpassa oss efter den och säkra upp verksamheten så långt det går. Vi arbetar för fullt med att utveckla nya ytor, naturligtvis även dessa klimatsäkrade, som kan vara lämpliga för bilimport men även för andra godsslag som container och recycling, berättar Henrik Nanfeldt.

Skapar effektiv logistik
Recycling, eller återvinningsmaterial, är ett växande godsslag då Stena Recycling har investerat stora summor i sin anläggning i Halmstad – idag är den Europas modernaste för metallhantering och återvinning. För att investeringen ska vara hållbar hela vägen krävs bra logistik i hamnen.
– Vi har riktigt bra ytor att växa med. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners ser vi ljust på framtiden och vi kommer framförallt att arbeta mer miljöinriktat. Det viktigaste miljöarbetet handlar om att skapa en effektiv logistik från grunden och det gör vi nu, avslutar Henrik Nanfeldt med.