Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Bra väg in på Södertäljes arbetsmarknad

Långtidsarbetslöshet och sjukskrivningar bidrar starkt till ett växande utanförskap över hela Sverige. Något måste göras för att förhindra att människor hamnar i ett krångligt system där det blir allt svårare att hitta tillbaka till arbetsmarknaden och som hämmar möjligheten att trygga sin egen försörjning. Institutet för Social Yrkesinnovation har lösningar på gamla problem och kraften att bryta gamla invanda mönster.

En ”semi-privat” arbetsförmedling med en klar social kompass som genom avtal avlastar och stöttar den statliga, som genom nytänkande lösningar och insatser kan få ut fler i arbete. Ingen praktik som inte leder till fast anställning, bara riktiga jobb. På Institutet för Social Yrkesinnovation är det allt annat än tomma löften.

Viktiga samhällsbyggare
Konceptet bygger på att stötta arbetssökande med hjälp till självhjälp och motivation för att hjälpa varandra. Mycket handlar om att återskapa arbetsglädje och instifta självförtroende. Ofta blir det ett stort steg för merparten av de människor som fastnat i långtidsarbetslöshetens nät.
– När vi träffar arbetssökande som stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid får vi ofta höra om vad de inte kan och inte har möjlighet till. Vi är inte intresserade av det utan av vad de verkligen vill och vad de kan åstadkomma med rätt hjälp. Vi fokuserar bara på det som är positivt och vilka möjligheter som finns om man vågar tänka utanför ramarna, förklarar VD Mikael Hagansbo, som startat Institutet för Social Yrkesinnovation bland annat med hjälp av Jens Nordin som är Verksamhetschef i Södertälje.
Mikael och Jens har träffat väldigt många arbetssökande och förvånas fortfarande över att en stor andel har eftergymnasiala studier och ändå står utan arbete.
– Många arbetssökande har kraft och kunskap för att kunna bli viktiga samhällsbyggare, och arbetsmarknaden behöver samtidigt deras kompetens. Men systemet har på något sätt tryckt undan dessa individer innan de ens fått en chans. Det måste vi ändra på.

Länk till arbetsmarknaden
Institutet för Social Yrkesinnovation fokuserar idag på långtidsarbetslösa i Fas 3. Den kallas även för sysselsättningsfasen och omfattar det sista steget i jobb- och utvecklingsgarantin som infördes 2007. Under Fas 3 ska långtidsarbetslösa få en möjlighet att träffas och nätverka.
– Vi är tydliga med vad vi kan erbjuda, samt att vi inte är en kurs bland många som de arbetssökande kanske redan varit på. Tanken är att Institutet för Social Yrkesinnovation ska vara länken mellan arbetssökande och en arbetsmarknad som behöver deras kompetens, fortsätter Mikael.
För att länken ska fungera krävs först att vissa delmoment uppfylls. Därför har Institutet för Social Yrkesinnovation infört en egen språkmobilisering i svenska som fungerar lite som ett komplement till Sfi och Yrkessvenska. Det finns även bland annat en grupp som fokuserar på datoranvändning samt en teknikprojektgrupp.

Jobbfokus från dag ett
På Institutet för Social Yrkesinnovation är det jobbfokus som gäller från dag ett. Verksamheten etablerades i Södertälje i februari i år och från början hade man ett 40 tal arbetssökande som fick prova det nya konceptet. Gensvaret är mycket positivt, enligt Mikael Hagansbo. Idag har man 100 deltagare och siktar givetvis på fler då behovet är mycket stort.
– Om vi ska kunna rusta människor för arbete så måste vi veta vad marknaden vill ha. Vi träffar arbetsgivare och undersöker vilka behov som finns, därefter matchar vi med arbetssökande som vi har hos oss. Det handlar inte om att förse marknaden med gratis arbetskraft utan om att skapa riktiga arbetstillfällen, betonar Mikael.
Södertälje är en bra utgångspunkt med sin stora arbetsmarknad. Det finns många arbetstillfällen, många arbetssökande och en stor inpendling. Enligt Mikael Hagansbo handlar mycket om att kunna matcha rätt, så att fler får arbete i sin hemkommun och i hela Stockholmsregionen. Något som Institutet för Social Yrkesinnovation ska verka för i Södertälje, och på sikt även på fler platser runtom i landet.

Mer under uppbyggnad
Sedan början av september har Institutet för Social Yrkesinnovation fyra dotterbolag till. Dels Yrkesinnovation Södertälje som är ett arbetsintegrerat Socialt företag där före detta deltagare anställs och blir delägare.
Ett stort fokus ligger på starten av Yrkesinnovation Rehab, också ett arbetsintegrerat Socialt företag som ska arbeta med arbetsrehabilitering främst för långtidsarbetslösa men även med alla som har ett rehabiliteringsbehov, eller behov av en arbetsförmågeutredning.
Akademin för Yrkesutveckling arbetar fram olika former av yrkesutbildningar för att komplettera rustningen av deltagarna. Slutligen Yrkesinnovation Ung Framtid som uteslutande arbetar med unga och deras introduktion på arbetsmarknaden, ofta genom egna lärlingsprogram tillsammans med arbetsgivare.
– Eftersom vi arbetar brett och med hela den komplexa bilden tillsammans med arbetsgivare och myndigheter ser vi ljust på framtiden för våra deltagare, avslutar Mikael Hagansbo.