Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Bräcke klättrar

Bräcke utmärker sig genom att klättra 104 platser i Svenskt Näringslivs årliga ranking av näringslivsklimatet vilket gör kommunen till Årets klättrare i Jämtlands län och tredje bästa klättrare i landet.

Hur lyckas en liten jämtländsk kommun klättra över 100 placeringar i rankingen som baseras på hela Sveriges företagsklimat?
– Svårt att säga exakt vad det beror på, vi har alltid haft en bra dialog med våra företag men vi har tillsammans med företagen senaste året satsat på att utveckla saker som vi kan påverka, såsom god service, bra dialog och information. Vi har en del utmaningar med saker som vi inte kan påverka på kort sikt, då gäller det att vi tar vara på de värden som vi har och som kan göras ännu bättre, säger Bräckes Tillväxtchef Anna Jensén Salomonsson.
Infrastuktur och fiber är utmaningar som är svårare att påverka, därför känns det positivt att våra politiker vågar sticka ut genom att besluta att 100 procent av invånarna ska erbjudas fiber senast till 2020.

Näringslivsrådet tar helhetsgrepp
Naturens resurser är viktigast för Bräcke, som har ett livskraftigt näringsliv dominerat av små till medelstora företag inom metall- och träindustrin. Småskalig och hantverksmässig matproduktion är också en växande näring som tack vare regionens ökande besöksnäring har börjat uppmärksammas landet över. Även utanför landets gränser eftertraktas det genuina jämtländska mathantverket, Made in Jämtland blir alltmer känt och efterfrågat.
– Vi har skapat en arena för att möta företagen i vår kommun. Tidigare hade vi branschmöten, nu tillämpas ett helhetsperspektiv genom Näringslivsrådet där kommunpolitiker, tjänstemän och företagare träffas regelbundet och diskuterar frågor rörande vår kommuns framtida utveckling, berättar näringslivsutvecklare Urban Pålsson.
Typiska saker som diskuteras är bredband, upphandlingar, kommunens budget, kommunikationsfrågor och hur Bräcke uppfattas av andra kommuner. Varumärket Bräcke blir allt viktigare. Det är ett ömsesidigt utbyte av kunskap som gäller.

Frontposition i framtiden
Bredbandsutbyggnad är nog den stora knäckfrågan för alla glesbefolkade kommuner.
– Vi arbetar för att på sikt kunna satsa på optisk fiber. Vi är inte där än. I dagsläget fokuserar vi på att förstärka befintliga värden som gör att människor och företag vill flytta hit och skapa en framtid. Vi marknadsför kommunen som en bra etableringsort med närhet till naturen. Vi har byggklara sjötomter och mark för verksamhetsetablering – kort sagt, allt är på plats och vi är redo för expansion, därmed är vi också katalysatorn för att fibersatsningar ska bli verklighet framöver, menar Anna Jensén Salomonsson.
I dagsläget har Bräcke en blygsam delprocent utbyggd fiber, men både Anna Jensén Salomonsson och Urban Pålsson är positiva för framtiden och understryker att Bräcke på sikt kommer att ha det väl förspänt och inta en frontposition gällande utbyggt bredband.