Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Bravida ger fastigheter liv i Västerås

Bravida levererar specialisttjänster och helhetslösningar inom el, vs och ventilation.
– Vi fyller fastigheter med liv. Det handlar bland annat om värme, ljus och bra luft, säger avdelningscheferna Bengt-Åke Rosengren och Daniel Johansson på Bravida i Västerås.

Just nu har Bravida i Västerås en hel del uppdrag inom bostadsbyggandet i staden. Företaget har bland annat ansvarat för ventilation och el i bostadsbolagets Mimers 200 nya lägenheter.
– Man kan säga att det vi gör är hjärtat, lungorna och nervsystemet i ett hus, säger Bengt-Åke Rosengren.
Under de senaste åren har Bravida förfinat och utvecklat sina projektrutiner och processer för att skapa en optimal och effektiv samverkan mellan kompetensområdena. Oavsett kontraktsform, utförande eller totalentreprenad. Resultatet är Bravida Plus.

Bravida Plus
Ett exempel på det är Hahrska-gymnasiet som byggts om under fjolåret. Det är ett gammalt kulturmärkt hus i Västerås som byggs om till gymnasium och där Bravida ansvarar för el, vs, ventilation, kyla, automation samt brand och säkerhetssystem. Bravida skapar en unik projektorganisation för uppdrag där personal från företagets teknikområden arbetar tillsammans mot ETT gemensamt projektmål under EN gemensam projektchef. Dessutom har varje kompetensområde en projektledare som säkerställer de särskilda krav som ställs.
– En av fördelarna med att ha totalentreprenad är att beslutsvägarna blir kortare, säger Bengt-Åke Rosengren och Daniel Johansson.
Just Hahrskaskolan är ett bra exempel på en lyckad entreprenad tillsammans med Nordiska Byggkoncept/ Aspholmen Fastighet, tycker Rosengren och Johansson.
– Det har varit en utmaning speciellt med tanke på att huset är ett kulturminne och att vi haft en del restriktioner med vad som får tas bort av befintliga ytor. Men det har gått bra och nu är vi inne i slutspurten. Inflyttning sker i vår.

Partnering
I stora projekt kan man behöva samarbeta med flera andra. Partnering är en samarbetsform och spänner över alla inblandade aktörer, beställare, användare, arkitekt, konstruktör och entreprenörer. Alla kompletterar varandra med sina erfarenheter och kompetenser och nya lösningar uppfinns för att göra ett bra jobb. I ett fördjupat samarbete parterna emellan sker en öppen redovisning av ekonomi och samtliga kalkyler.
Bravida hette från början BPA och fick sitt nuvarande namn 2000. Idag har företaget 9.000 anställda på 160 platser i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Kontoret i Västerås har ett 100-tal anställda medarbetare och omsätter 170 miljoner kronor per år.