Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bravida med i samhällsutvecklande projekt

Bravida utvecklar och levererar verksamhetskritiska installationer inom el, värme, vatten, sanitet och ventilation. Ofta handlar det om större projekt i offentliga miljöer, där hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa går före allt annat. Bravida är med i många samhällsutvecklande projekt i Jönköping med omnejd.

Bravida är ofta förstahandsvalet för stora, komplexa installationer i industrier, offentliga rum, skolor och sjukhusmiljöer. Det är mycket tack vare tidigare referenser från framgångsrika projekt som Bravida anlitas gång på gång – beställaren vet att det som efterfrågas kommer att levereras i rätt utförande och rätt tid. Det är värden som står mycket högre i kurs än ett par sparade kronor i första ledet, och Bravidas lösningar utvecklas även för att vara de mest kostnadseffektiva över tid.

Med och utvecklar Asecs köpcenter
I Jönköping finns samtliga inom Bravidakoncernen förekommande kunskapsområden. Bredden gör att man kan stå för i stort sett allt som förknippas med el och VVS, vilket naturligtvis underlättar för kunden som bara behöver vända sig till en enda leverantör som har helheten. Allt fler beställare söker den här typen av lösningar.
Bravida är bland annat involverade i utvecklingen av Asecs Center genom att leverera all el och VVS i det nya centret. Med sina omfattande butiksytor och restaurangtorg utgör Asecs en stor utmaning rent volymmässigt, men även i fråga om tekniska finesser där Bravida måste utföra löpande installationer samtidigt som centret håller öppet för allmänheten.
– Utvecklingen av Asecs befinner sig fortfarande i första etappen med flera kommande etapper. Vi hoppas naturligtvis på att få fortsatt förtroende för att vara med och vidareutveckla köpcentret framöver, säger Benny Åström, avdelningschef VVS på Bravida i Jönköping.
Installationerna i Asecs är ett av de största projekten för Bravida just nu, men samtidigt pågår många andra spännande projekt i regionen. Bravida har i dagsläget ett hundratal medarbetare i Jönköping varav ungefär hälften är sysselsatta i olika projekt.

Trygg och stabil arbetsgivare
Bravida är sedan länge en trygg och stabil arbetsgivare som kan erbjuda många olika typer av uppdrag. Det bidrar till en personlig utveckling som många söker idag. Det är speciellt angeläget att kunna erbjuda mervärden i tider av kompetensbrist med ett mindre rekryteringsunderlag. Bravida måste precis som alla andra i branschen locka till sig de bästa medarbetarna – och idag ställs höga krav på arbetsgivarna.
– Vårt goda rykte i branschen gör att många söker sig till oss. Vi har hittills lyckats bra med vår rekrytering men givetvis finns det orosmoln som kommer av ett minskande antal sökande till tekniska yrkesutbildningar över lag, säger Benny Åström.
Bravida kommer att utveckla samarbete med skolan för att informera om hur branschen ser ut och vilka möjligheter som finns. Mycket ligger i att bidra till attitydförändringar. En annan viktig framgångsfaktor handlar om att ytterligare effektivisera interna processer och samverka kring gemensamma resurser. Det kan lösa en del av kompetensfrågan framöver, menar Benny Åström.