Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bravida med i stort sjukhusprojekt – igen

Några av Sveriges mest uppmärksammade fastighetsprojekt har Bravida som leverantör av verksamhetskritiska installationer som el, värme, vatten, sanitet samt ventilation. Med ytterligare ett prestigefyllt projekt i Uppsala tar Bravida steget in i framtiden.

Bravida anlitas ofta för stora, komplexa installationer i industrier, offentliga rum, skolor och sjukhusmiljöer. Den här gången är det Skanska som har anlitat Bravida för en komplett vs-lösning i den nya vårdbyggnaden som utvecklas vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
– Vårt uppdrag omfattar bland annat utveckling och installation av funktioner för spillvatten, takavvattning, tappvatten, värme och kyla. Det känns bra att Bravida får ytterligare ett stort sjukhusuppdrag. Det visar på vår kompetens inom området, anser Tomas Ekberg, som är avdelningschef för värme, vatten och sanitet på Bravida i Uppsala.
Arbetet påbörjades i början av augusti 2016 och omfattar cirka 50.000 kvadratmeter ny sjukhusbyggnad. Projektet är med andra ord stort för både beställaren Skanska och för Bravida som helhetsleverantör av en grundläggande infrastruktur för vs. Valet av leverantör har enligt Tomas Ekberg mycket att göra med tidigare referenser och förtroende.
– Skanska är medvetna om att vi har kapacitet och kompetens för att leverera i den här typen av projekt. Vi har redan utfört installationer i andra sjukhusrelaterade projekt och har därför kunskap om vad som krävs i den här typen av miljöer.

Räknar med fortsatt tillväxt
Bravida kommer att finnas på plats på sjukhuset under två års tid med mellan 10 – 20 medarbetare. Samtidigt går många andra projekt parallellt som sysselsätter övriga av de 40-talet anställda som är knutna till Bravida i Uppsala.
– Vi har utökat personalstyrkan och att vi fått ett så pass stort projekt som detta utgör naturligtvis en bra bas att bygga vidare på. Enbart under det senaste året har vi anställt ett tiotal personer, och vi räknar med fortsatt tillväxt, säger Tomas Ekberg.
– Bostadsmarknadens utveckling med många planerade projekt i Uppsala – Stockholmsregionen bidrar också till de bråda tider som gäller för oss nu, fortsätter han. Vi gör många omfattande bostadsinstallationer i Arlanda exempelvis, och det handlar om allt från utveckling av vs-nätverk till installation av stora energicentraler som ska förse hela bostadsområden med el.

Stabil arbetsgivare
Bravidas goda rykte i branschen gör att många söker sig till företaget. Annars är det bristyrken man rekryterar inom. I dagsläget ser Tomas Ekberg inga problem med att rekrytera rätt kompetens, men bekräftar att det råder allmän brist på både elektriker och vs-montörer bland annat.
– En anställning inom Bravida är attraktiv eftersom vi är med överallt och vi har resurser för att vidareutveckla företaget. Vi kan med andra ord både erbjuda spännande projekt, samt möjligheter till personlig utveckling inom ett företag som har långa anor och som kommer att finnas kvar. Jag tror att många värdesätter det idag, säger Tomas Ekberg avslutningsvis.