Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Bred kompetens inom vindkraft

Triventus Consulting grundades 2003 och är idag ett av Nordens ledande konsultbolag inom vindkraft. Företaget sysselsätter cirka 35 anställda och har kontor i Sverige och Finland.

Triventus Consulting erbjuder flexibla lösningar inom förnybar energi, med fokus på vindkraft, i hela Norden. Företaget har kontor i Falkenberg (huvudkontor), Östersund, Stockholm, Falun, Storuman och Helsingfors i Finland.
Affärsidén hos Triventus Consulting är ”att erbjuda konsultlösningar och tillgodose våra kunders behov och önskemål och på ett optimalt sätt nyttja våra värdefulla resurser inom förnybar energi”.

Hjälper till med helheten
– Vi är ett konsultbolag inom återvinningsbar energi och arbetar till 90 procent med vindkraft. Vi hjälper kunderna med helheten, allt från prospektering till produktion, säger Peter Tjernström, vd på Triventus Consulting.
Triventus konsulter börjar ofta med att göra en förstudie, vilket innebär att man tittar på om det är lämpligt att etablera ett vindkraftverk i det aktuella området. Vid en eventuell fortsättning kan det bli fråga om vindmätning och då utför Triventus detta med hjälp av master och mätinstrument, där man gör analyser för att få veta vindstyrkan och vindförhållanden.
– Det är viktigt när man bygger vindkraftverk att det är på ett ställe som passar både vindmässigt och naturligtvis också mot omgivningen. Samtidigt som vi gör vindmätningar kan vi hjälpa till med tillståndsprocessen och göra till exempel miljökonsekvensbeskrivningar, berättar Peter Tjernström och fortsätter:
– När man har fått ett tillstånd och det är dags att bygga ett vindkraftverk så kan vi hjälpa till att upphandla vilken typ av turbin som är lämplig. Det är beroende på vindförhållanden och hur det ser ut i den omgivande geografin, är det slät mark, skog eller bergigt? Det finns mångmiljonbelopp att tjäna på att köpa rätt typ av verk. Vid själva byggfasen har vi projektledare som tar hand om byggprojektet och när vindkraftverket väl är i drift kan vi erbjuda en del administrativa tjänster.

Vindkraft har störst potential
Regeringen har sagt att 2020 ska 50 procent av all energi som förbrukas i Sverige komma från förnybara källor. Vindkraft anses vara det förnybara energislaget med störst potential, både i Sverige och internationellt.
Förutsättningarna för vindkraft i Sverige är dessutom goda. Vårt land ligger inom det så kallade västvindbältet, med en högre genomsnittlig vindhastighet än många andra länder.
Satsning på mer vindkraft bidrar också till att minska utsläppen av koldioxid, något som Sverige och övriga EU-länder åtagit sig att göra för att bromsa den pågående klimatförändringen.

En bred kundkrets
Triventus Consulting har en bred kundkrets och bland uppdragsgivare finns allt från markägare, projektörer och skogsbolag till energibolag, myndigheter och utbildningsinstitut.
– Om man tittar på våra konkurrenter så är det olika beroende på vad de sysslar med. Vi har några konkurrenter inom vindanalyser och andra inom förstudier och upphandlingar. Styrkan hos oss är att vi har kompetens inom alla de här områdena, säger Peter Tjernström.
I Norden genomför Triventus Consulting varje år runt 200 konsultuppdrag åt närmare 100 kunder inom en mängd olika branscher.
– Nu har det varit lågkonjunktur några år så vi har anpassat oss efter marknadens behov. Men vi kommer att vara en aktör att räkna med, framför allt på vindkraftssidan och eventuellt andra energislag så småningom, säger Peter Tjernström.