Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Bred service och hög kompetens inom byggnation

KåEss Bygg AB i Östersund är ett byggföretag med bred service och hög kompetens inom byggnation. – Vi är ett traditionellt byggbolag som jobbar med entreprenader och byggservice och vänder oss främst mot professionella kunder, berättar Håkan Winblad, vd på KåEss Bygg.

KåEss Bygg startades 1994 av Knut Sundemyr och sysselsätter idag cirka 35 anställda.
– Vi står på två ben och utför entreprenader till ungefär 70 procent och byggservice till 30 procent. På entreprenadsidan handlar det mycket om renovering och om- och tillbyggnad, men också nyproduktion. Vi får uppdragen via HSB och Riksbyggen mot till exempel Akelius Fastigheter, Diös, kommunen och landstinget, berättar Håkan Winblad.
Inom byggservice utför KåEss Bygg mindre uppdrag mot fasta kunder med ramavtal, som till exempel Östersundshem, Landstingsbostäder och polisen i Jämtlands län.
Upptagningsområdet för företaget är Jämtlands län, men merparten av jobben är koncentrerade till Östersunds kommun.
– Vi jobbar nära kunderna och det är inga långa beslutsvägar från tanke till beslut. Dessutom har vi en bra åldersmix med både unga, snabba hantverkare och äldre erfarna, säger Håkan Winblad.

Ett spännande projekt
Just nu är KåEss Bygg involverat i ett projekt på fastigheten Pantbanken 7 på Storgatan i centrala Östersund åt Storsjö Förvaltning AB.
– Det är ett spännande projekt eftersom vi mitt i stan ska omvandla en fastighet med gammal gårdsmiljö till tio moderna lägenheter och två lokaler. Fastigheten är inte K-märkt, men den har ett bevarandevärde som gör att man inte kan fara fram hur som helst. De äldsta stammarna är från början av 1800-talet. Vi har schaktat ut invändigt och gjuter en ny betongplatta. Sedan bygger vi en ny bärande stomme med bjälklag av betong, en ny takkonstruktion och till sist lägger vi ny plåt på taket och sätter in nya fönster och dörrar. Den gamla kulturhistoriska miljön är kvar på utsidan, men samtidigt blir det ett funktionellt och modernt hus på insidan med allt vad det innebär i form av ljud-, brand- och energikrav, berättar Håkan Winblad.
I projektet samarbetar KåEss Bygg med isoleringsföretaget IsoGreen Industries AB.
– IsoGreen ska leverera sin sprutisolering för att vi ska få ihop de olika byggdelarna med den gamla stammen och få en fullvärdig isolering. Det är ett samarbete jag ser fram emot.
Projektet beräknas vara klart vid månadsskiftet september-oktober och sysselsätter som mest åtta man från KåEss Bygg plus ett antal underleverantörer.

Det bästa för miljön
Att ta hänsyn till miljön är en självklarhet för Håkan Winblad och KåEss Bygg.
– Eftersom vi jobbar mycket med renovering så gäller det att ta hand om rivningsmaterialet på rätt sätt. Dessutom ska man självklart vara medveten om vilka materialval man gör. Det är viktigt att vi som totalentreprenör för en dialog med beställarna om vilka energisystem man väljer. Det kanske inte alltid är självklart att välja det billigaste utan vi försöker påverka dem att välja det bästa för miljön.

Hård konkurrens
Håkan Winblad märker att konkurrensen är mycket hård i byggbranschen.
– Här i Östersund finns alla de stora riksbyggarna, Skanska, NCC och Peab, och sex-sju lokala, mellanstora byggbolag. Det gör att det blir en tuff prisbild och en hård konkurrenssituation. Men med god kvalitet är min förhoppning att vi ska klara oss bra i den rådande konkurrenssituationen. Vi hoppas också på att hitta fler egna projekt så att vi kan utföra entreprenader från ax till limpa, det vill säga köpa mark, bygga ett hus eller en lokal och sedan hyra ut eller sälja vidare.