Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Bred verksamhet på Anstalten Kumla

Med 13 verkstäder under samma tak och 180.000 arbetstimmar under ett år har Anstalten Kumla den största verkstadsdriften inom svensk kriminalvård.
– Jag tror inte det finns något företag i vårt närområde som har både träindustri, mekanisk industri och formsprutning i samma byggnad, säger Mikael Schyrman, kriminalvårdsinspektör på Anstalten Kumla – KrimProd.

KrimProd är en viktig del av kriminalvårdens återfallsförebyggande verksamhet. Samtidigt är det en av Sveriges mer okända underleverantörer.
– Det är få som vet hur stor verksamhet det finns inom kriminalvården. Vi har verkstäder på anstalter från Ystad till Haparanda och många vet inte att de har produkter hemma som är tillverkade hos den svenska kriminalvården, säger Mikael Schyrman.
Verksamheten bedrivs på motsvarande sätt som på industrier och verkstäder ute i samhället under överinseende av bransch- och yrkeskunniga arbetsledare.
– Varje verkstad har minst två produktionsledare och det är yrkesutbildat folk som kommer från industrin. De står för att kvaliteten blir rätt och att tider hålls, säger Mikael Schyrman.
Cirka 50 procent av produktionen består av egna produkter och övriga 50 procent är legoproduktion. Bland egna produkter kan nämnas skrivbord, hurtsar, hyllsystem och garderobssystem samt tidningsvagnar till tidningsbud.
Legoproduktionen utgörs av detaljer till företag, främst i närområdet. Totalt har Kumlaanstalten cirka 100 kunder.

Modern maskinpark
Anstalten har en modern maskinpark och för att säkerställa hög kvalitet är verksamheten ISO 9000-certifierad.
I den mekaniska industrin finns bland annat rörbockningsmaskin, kantpress, excenterpress och diverse svetsutrustningar. I monterings- och förpackningsverkstäderna monterar, sorterar och packar man antingen manuellt eller med hjälp av specialmaskiner. I anstaltens träindustri finns också en modern maskinpark med bland annat datastyrda borrmaskiner, klyvsåg och riktlisthyvel. Här finns också komplett utrustning för bearbetning av olika skivmaterial.

405 platser
Anstalten Kumla har 405 platser och många av internerna jobbar heltid i någon av verkstäderna. Andra jobbar halvtid och studerar den andra halvan.
– Det är stor variation på killarna som kommer till anstalten. En del är duktiga yrkesmän med bra utbildning medan andra, speciellt de yngre, inte kommit in på arbetsmarknaden och aldrig stått på en verkstad och jobbat ihop med andra, säger Mikael Schyrman och fortsätter:
– Ska man vara på anstalten en längre tid är det viktigt att ha något meningsfullt att göra, vare sig man jobbar eller studerar. Dessutom är det viktigt att kunna fungera i sociala sammanhang.