Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Briell Bygg är med när Umeå tar steget in i framtiden

Familjeföretaget Briell Bygg har varit delaktiga och involverade i Umeås utveckling under de senaste 25 åren. Med fokus på framförallt större industribyggnationer och ombyggnationer av offentliga ytor har Briell Bygg varit med och skapat en stad som är redo för en fortsatt stark tillväxt, och det lokala byggbolaget står nu i beredskap när Umeå tar nästa steg in i framtiden.

Utvecklingen i Umeå uppmärksammas långt utanför Västerbottens gränser. Umeå beskrivs ofta som en av Sveriges snabbast växande städer och intresset för hela Umeåregionen växer internationellt. Att Umeå blev Europas kulturhuvudstad 2014 är ett talande exempel.
Den omfattande ombyggnationen av Umeå Airport, bland annat med en ny ankomsthall som Briell Bygg har uppfört, färdigställs precis i tid nu när allt fler reser till Umeå i samband med kulturhuvudstadsårets olika evenemang.

Involverade i Umeå Airports utveckling
– Den nya ankomsthallen är betydligt större än den gamla. Dessutom är hallen avsevärt ljusare med högre i tak, det ger ett helt annat intryck än tidigare. Med stora fönster mot landningsbanan kan man dessutom se flygtrafiken utanför, vilket är en upplevelse i sig, berättar Lars Briell, blivande vd efter grundaren och majoritetsägaren Lennart Briell.
En annan viktig aspekt är att ankomsthallen idag har flera entréer, vilket möjliggör för mer effektiva flöden om det exempelvis kommer inrikesflyg och charterflyg samtidigt.
– Vi har varit involverade i flygplatsens utveckling under många år. Redan 2008 byggde vi restaurangen som nu har fått sällskap av ett nybyggt café. För några år sedan byggde vi en helikopterhangar och relativt nyligen färdigställde vi cykelgaraget som fick en del uppmärksamhet i lokal media, informerar Lennart Briell, som håller på att lämna över till sonen Lars men som fortfarande är involverad i familjeföretagets fortsatta utveckling.

Hållbarhet och kvalitet
Samordning och planering är två av de viktigaste sakerna man måste tänka på i stora projekt som Umeå Airports ombyggnad, där många olika aktörer möts och arbetar mot samma mål.
– Vår främsta styrka är vår långa erfarenhet och förmågan att snabbt anpassa oss till nya situationer. Vi arbetar för att uppnå effektivitet och levererar samtidigt kvalitet. Det är en krävande kombination, men vi klarar det tack vare en gedigen kompetens hos medarbetarna som upparbetats under många år, förklarar Lennart Briell.
Hållbarhet går hand i hand med effektivitet och kvalitet, enligt Lars Briell, som efter många års konsultverksamhet inom järnvägsbranschen valt att satsa på familjeföretaget.
– Vi har en väl utarbetad modell och rutiner för miljöanpassat byggande. Som exempel strävar vi efter att minska materialsvinnet och hushålla med våra resurser, det är också en del av kvalitetsstämpeln, menar Lars.

Kan växa med bostadsbygge
Både Lennart och Lars är förväntansfulla inför nästa etapp i Umeå Airports utveckling. Samtidigt pågår många andra spännande projekt i Briells regi, bland annat i samarbete med stora fastighetsbolag i Umeå. På så vis kommer Briell Bygg även att växa inom bostadsbyggnation, ett område som företaget förvisso har varit involverat i tidigare men som hittills inte varit lika dominerande som industribygget.