Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Bromöllas nya framsida – Ivöstrand

Från baksida till framsida. Ivöstrand har gått från ett gammalt industriområde till en helt ny stadsdel. Bromöllas nya stolthet öppnar upp sig mot vattnet, och knyter ihop staden och sjön.

Bromöllas bästa läge
De första tankarna om att bygga på området fanns redan på 1980-talet. Tjugo år senare föddes ett EU-projekt i samarbete med Sölvesborg och Tejn på Bornholm som satte fart på projektet igen. Detaljplanen togs fram i augusti 2011. Området som länge varit stängt för allmänheten, skulle nu saneras och öppnas upp för boende och rekreation. Bromöllas bästa läge, enligt många.

En ny stadsdel växer fram
Ivöstrand är en av Bromöllas viktigaste satsningar för framtiden. Den nya stadsdelen stärker Bromölla som bostadsort och gynnar besöksnäringen genom en levande miljö för möten, arrangemang och aktiviteter året runt. I området ska det byggas 150 nya bostäder söder om Skräbeån. Det planeras för många typer av boende, alltifrån marklägenheter med äganderätt till bostadsrätter och hyresrätter. Många av husen får utsikt över Ivösjön, andra kommer att ha närhet till den vackra kanalen som knyter ihop centrum med sjön. Det kommer även att byggas ett trygghetsboende med ca 35 lägenheter för äldre personer. Ivöstrand blir ett fantastiskt område att bo och leva i.

Strandpromenad med torg och småbåtshamn
Längs sjön kommer en sammanhängande strandpromenad från campingplatsen i söder till småbåtshamnen i norr. På så sätt blir hela kustlinjen i den nya stadsdelen tillgänglig för alla. Strandpromenaden kommer att ha olika karaktär längs sträckan, i söder går den längs Strandängens IP där sjön kan anas mellan trädstammarna, längre norrut öppnar det upp sig och promenaden går längs den nya bostadsdelen. Efter att passerat bron vid åinloppet fortsätter promenaden längs den vackra sjökanten. Vid strandkanten kommer ett torg där strandpromenaden breddas till en samlingsplats med bryggor ut mot vattnet.

Idrottspark och arrangemangshall
På Ivöstrand kommer det också att finnas en idrottspark för olika former av sportaktiviteter. Det kommer att bli konstgräsplaner för fotboll, skatepark, tennisbanor, paddlebanor, boulebanor, beachhandbollsplan och äventyrsbana. Det ska även byggas en arrangemangshall för idrott av olika slag, men också för andra aktiviteter som konserter, dans, utställningar och mycket annat. Hallen blir en mötesplats för alla generationer och intressen.

Bygget med Ivöstrand är i full gång. Den nya stadsdelen kommer att växa i etapper och utvecklas mot Ivösjön. När området är klart har Bromölla fått en ny stolt framsida som öppnar upp sig mot sjön.