Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Bron över Sundsvallsfjärden

I nästan 60 år har en ny väg förbi Sundsvall diskuterats och debatterats. Nu blir den verklighet, och 2015 ska 20 kilometer ny E4, fem trafikplatser och 33 broar stå klara.

Bygget av E4 Sundsvall har nu pågått i drygt ett år. I dagsläget är upp mot 1000 personer på något sätt involverade i förverkligandet av den nya vägen. Och det är inte bara i Sundsvall med omnejd som arbetet med nya E4 sker. Delar till bland annat broarna tillverkas och monteras i både Finland, Polen och Tyskland.

Hela projektet är indelat i fyra större entreprenader, där de två största kontrakten bägge är på över en miljard svenska kronor. I den längsta delen, sträckan Myre – Skönsmon, ingår även ett 20-årigt drift- och underhållsåtagande. Totalt är budgeten för projektet 4,6 miljarder sett i 2012 års prisnivå.

Nya möjligheter
Syftet med den nya vägen är att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön längs en hårt belastat sträcka med den största trafikmängden på E4 norr om Uppsala. När E4 flyttas ut från centrum till en bro över fjärden skapas även en rad möjligheter att utveckla Sundsvall. Ett nytt resecentrum samt nya bostadsområden planeras längs de norra och södra kajerna. När vägen öppnats kan även en ombyggnad av nuvarande E4 samt delar av järnvägssträckan söder om Sundsvall inledas.

En bro som sticker ut
Av de 33 broar som ingår i projektet är det en som sticker ut lite extra. Det handlar om bron över Sundsvallsfjärden som med sina 2109 meter blir Sveriges näst längsta vägbro. Brobygget är det största nu pågående brobygget i Europa! Tanken är att bron ska avlasta centrala Sundsvall med tio till femton tusen fordon per dag, av vilket en stor andel är tung trafik. Det kommer att bidra till en betydligt bättre miljö i centrala Sundsvall, med mindre buller och mindre utsläpp av både växthusgaser och partiklar.

En bro med en historia
Precis som E4-projektet har också bron en egen historia. En av de första gångerna som en brolösning kom på tal var 1968, men då som ett aprilskämt i Sundsvalls Tidning. På 1990-talet kom tankarna på en bro att bli mer konkreta. 1995 utlystes en arkitekttävling, vilket än idag är den största broarkitekturtävling som hållits i Sverige. 48 bidrag kom in, och det vinnande bidraget blev ett dansk-svenskt samarbete. Man kallade sitt förslag för Dubbelkrum, vilket syftade på att bron svänger i både i höjd- och sidled på sin väg över fjärden.

Lösningen för bron är idag densamma förutom en något lägre höjd och kortare spännvidder.
– Det är väldigt ovanligt att en lösning får vänta i nästan 15 år på att förverkligas utan att det sker större förändringar, berättar Henrik Rundquist som är den ende av arkitekterna bakom förslaget som fortfarande är aktiv i projektet.

Ett moment som inte ingick i arkitekttävlingen var hur bron skulle grundläggas. Därför valde Trafikverket, för att stimulera till utveckling och nytänkande i branschen, att låta entreprenörerna själva fritt föreslå vilken metod man ville använda. Här har den entreprenör, JV Sundsvallsbron, som nu är i full färd med att bygga bron valt en metod där kraftiga så kallade spontlådor som byggs av tjocka stålplankor blir en del av den bärande konstruktionen.

Komplicerad konstruktion
När det gäller brons stållåda är det en mycket avancerad produktion innan den kommer på plats sommarens 2013. Till exempel har en helt ny produktionslinje byggs upp vid fabriken i Tyskland för att klara av leveranserna. Totalt går det åt över 20 000 ton stål till brobanan och de stålrör som ingår i brostödens utformning.

Alla brostöd utgår från samma proportioner men växer i höjd och dimensioner från de minsta vid land till de största mitt på fjärden. Även brospannens längd varierar från 88 – 170 meter.
Det som är utmaningen i tillverkningen av brons ståldelar är framförallt brons form. Inte bara ska stållådan svänga över fjärden i både höjd och sidled, dessutom varierar både dess vidd och tjocklek. Som bredast är lådan vid respektive landfäste där den är 35 meter bred, vilket kan jämföras med stållådan på den 1800 meter långa Högakustenbron som är cirka 18 meter bred.

Lyftkraft
Under maj -juli 2013 planeras delarna till broöverbyggnaden att angöra Sundsvall. Totalt är det elva upp till 2 500 ton tunga och mellan 120 och 160 meter långa ”pjäser” som anländer på pråmar från polska Szczecin. Väl på plats här i Sundsvall återstår ett av de häftigaste momenten under byggtiden – att lyfta de både långa och mycket tunga brospannen på plats 30 meter upp över vattenytan.

Vill man följa framväxten av nya E4 Sundsvall gör man det lättast via projektets hemsida. På den hittar man bland annat byggdagböcker som uppdateras veckovis, webbkameror och trafikinformation. Man kan också anmäla sig till projektets digitala nyhetsbrev.