Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Brunskoggruppen i Ljungby skalar upp och vill bli fossilfria

Det är med tankarna fulla av ED95 samt stort fokus på miljön som logistikföretaget Brunskoggruppen satsar framåt. Med nya lastbilar som släpper ut 95 procent mindre koldioxid än dieseldrivna motorer kan företaget möta marknadens mest krävande kunder både kostnads- och miljömässigt.

– Vi vill vara i framkant och ta ansvar för miljön, och vara med och påverka vår bransch i en gemensam strävan efter ett långsiktigt hållbart koncept med bland annat förnybara fossilfria bränslen i tankarna, inleder Brunskoggruppens vd Jörgen Wass.

Vill ha mer förnybart
Brunskoggruppen har startat ett unikt miljöprojekt tillsammans med Electrolux, Atteviks, Scania, och Agroetanol. Det gemensamma huvudmålet är att minska utsläppen, och då främst genom att satsa mer på förnybara bränslen.
– Den första lastbilen med förnybart bränsle som vi har i trafik nu är utrustad med en mindre motor och går endast i lokal trafik. Utvecklingen går fort på området och redan nu utvecklas en ny, större motortyp för att klara längre sträckor. Vi kommer att ta in tekniken så fort den är tillgänglig, lovar Jörgen Wass.
Electrolux är även med på att dra sitt strå till stacken. Miljövinsterna som kommer med alla satsningar på förnybart bränsle kan vara förenade med något högre transportkostnader på kort sikt. Brunskoggruppen försöker hålla nere kostnader och skapa en långsiktig lönsamhet för kunderna på alla sträckor, och i längden är ett klimatsmart alternativ det bästa ur alla perspektiv.
Att ta ett långsiktigt miljöansvar förknippas med en vilja att skapa sunda, goda relationer där man tillsammans bidrar till ett bättre samhälle. Det är något som alla borde kunna skriva under på enligt Brunskoggruppen.

Fixar det mesta inom logistik
Brunskoggruppen, med Ljungby som bas samt en kompletterande avdelning i Polen, har idag omkring 50 anställda och ett 30-tal fordon till förfogande. Verksamheten täcker både in- och utrikestransporter med alla transportslag. Den största delen av verksamheten utgörs av lastbilstransporter i slingtrafik med fasta dagsrutter.
Att vara väl uppdaterade med den senaste tekniken är viktigt i en konkurrensutsatt bransch som transport och logistik. Nyligen investerade Brunskoggruppen i ytterligare en kranbil och har nu fyra stycken med kapacitet på upp till 145 tonmeter, och lyfter då alltså upp till 22 ton. Med dessa utför man diverse uppdrag inom byggsektorn, inom industrin med maskintransporter och flytt av hela fabriker.
Lagerverksamheten är också en viktig del som ständigt utvecklas. Utöver själva lagerhållningen kan man för kundernas räkning ta emot beställningar över nätet, plocka och packa samt distribuera världen över. Många kunder har helt överlåtit den här delen av verksamheten åt externa partners och då är Brunskoggruppen ett konkurrenskraftigt alternativ. Företagets omsättning har vuxit med närmare 25 procent på bara ett år.
– Vi står väl rustade idag, men fortsätter att satsa för att bli ännu bättre. Nästa steg i vår utveckling blir att rationalisera och samordna alla våra verksamheter till vårt lager i Ljungby. Vi räknar även med nyanställningar under hösten, säger Jörgen Wass.