Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Brux bidrar till högteknologisk utveckling i Domsjö

Några kilometer söder om Örnsköldsviks centrum växer en högteknologisk utvecklingsmiljö fram i anslutning till Domsjö fabrikers verksamhet. Fastighetsbolaget Brux AB hyr ut lokaler till ett kluster av företag som bland annat bedriver forskning och utveckling inom nya gröna produkter. Genom att främja för samverkan mellan olika aktörer bidrar Brux till att Örnsköldsviks näringsliv får en skjuts framåt.

Brux har varit en del av Örnsköldsviks näringsliv sedan 2001, då företaget förvärvade verksamheten i Domsjö. De senaste 15 åren har varit händelserika och utvecklande för såväl Brux som för de företag som valt att flytta in i lokalerna.
Sammantaget rör det sig om cirka 20 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och Brux erbjuder dessutom omfattande kringservice, bland annat finns ett sportcenter som borgar för god hälsa samt en restaurang som satsar på husmanskost kompletterat med mycket grönt.
– Flera av våra hyresgäster bedriver en högteknologisk utveckling och vår uppgift är att tillhandahålla en god infrastruktur för det. Hyresgästerna ska trivas hos oss och känna att vi erbjuder en miljö som är utvecklande för deras verksamheter, säger Brux vd Leif Johnson.

Ett av regionens viktigaste utvecklingsområden
MoRe, SP Processum och Domsjö fabriker är exempel på några viktiga och långvariga hyresgäster hos Brux. Mycket arbete görs för att integrera mer skogsråvara i samhället och successivt ersätta oljebaserade produkter med förnybara alternativ.
– Domsjö fabriker har framtiden för sig med tanke på de aktuella miljöfrågorna. Vi spelar en viktig roll för utvecklingen eftersom vi står för mycket av infrastrukturen. Hos oss finns högteknologiska laboratoriemiljöer likväl som kontor och konferenslokaler.
Leif Johnson berättar att tusentals människor rör sig i området dagligen.
– Jag vågar säga att vi verkar inom ett av regionens viktigaste utvecklingsområden. Många nya idéer föds och frodas i våra lokaler och det är vi naturligtvis väldigt glada över.

Satsar på vidareförädling
Brux investerar kontinuerligt för att hålla en hög kvalitet och servicenivå. Service-verksamheten kring fastighetsbeståndet sysselsätter idag mer än femtio anställda. Högst sannolikt kommer man att nyanställa inom kort.
– Vi kommer att fortsätta förädla fastigheterna i enlighet med marknadens krav. Våra hyresgäster förväntar sig en viss höjd på våra tjänster och vår service. För att kunna bibehålla och vidareutveckla de affärsområden vi har måste vi vara lyhörda och flexibla, förklarar Leif Johnson.
Utöver de kommersiella fastigheterna har företaget ett mindre bostadsbestånd om 48 lägenheter efter Bruksgatan i Domsjö. Samtliga bostäder är uthyrda och mycket eftertraktade.