Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

ByggaBolagen fortsätter skapa tillväxt med fokus på kvalitet, engagemang och gedigen kunskap

ByggaBolagen utgör det perfekta exemplet på hur strategiska och genomtänkta investeringar i kombination med målmedvetet strävande kan bygga upp en hel företagskoncern. Grunden lades för två decennier sedan då Rolf Carlsson startade byggverksamhet genom företaget BYGGA i Värnamo, då med en handfull anställda. Idag är ByggaBolagen en av regionens främsta byggentreprenörer och en partner att räkna med oavsett om det gäller byte av fönster eller byggnation av en stor industrifastighet.

Under de första tio åren skapade BYGGA sitt goda rykte som en stark lokal byggentreprenör att räkna med, vilket så småningom ledde till två framgångsrika förvärv under 2010 då Gnosjö Bygg och GisleBygg tillsammans med BYGGA blev ByggaBolagen.
Dessförinnan hade BYGGA bl.a. varit involverade i stora projekt i Stockholm på uppdrag av Ikano Bostäder och friskolan John Bauer. Att renodla verksamheten och skapa förutsättningar för starkt lokalt engagemang blev återigen huvudfokus i samband med att ByggaBolagen bildades.

20 år 2013
Företaget firar sitt 20-årsjubiluem nästa år och sysselsätter idag nära 70 personer, behovet av att nyanställa är stort då man fortsätter att knyta långa kontrakt. Idag fokuserar man i första hand på lokala byggentreprenader i Värnamo, Gislaved och Gnosjö.
– Precis som när vi startade för 20 år sedan så förlitar vi oss fortfarande på kvalitet, engagemang och gedigen kunskap. Vi anställer enbart mycket engagerade individer som vill vara med och bygga upp företaget och som samtidigt värnar vår lokala förankring. Genom att alltid göra bra jobb som vi stolt kan visa upp hoppas vi på ytterligare tillväxt i vår region, förklarar Rolf Carlsson, delägare och koncernchef.

Lokala varumärken
ByggaBolagen är moderbolag för de tre byggföretagen, men man arbetar fortfarande med de varumärken som känns igen lokalt: BYGGA, GisleBygg och Gnosjö Bygg. Under byggföretagen finns tre fastighetsbolag som dotterbolag, och vid sidan om ByggaBolagen finns ett systerbolag som också sysslar med fastighetsförvaltning.
– Utvecklingen har gått från ca 40 mkr i omsättning till över 135 mkr 2011. Vi ser en trend där mindre entreprenörer köps upp av de stora rikstäckande byggfirmorna. Vi vill vara kvar och fortsätta utvecklas som ett attraktivt alternativ, en lokal aktör som känner regionen väl och som förstår de förutsättningar och utmaningar som finns här. Därför arbetar vi mycket nära våra kunder och har en kännetecknande hög servicenivå.

Bidrar med samhällsnytta
För ca tre år sedan var ByggaBolagen med i Martin Timells TV-program Fuskbyggarna, där man hade i uppgift att granska och rätta till de oseriöst utförda byggjobben.
– Då man inför skapandet av programmet sökte seriösa byggentreprenörer såg vi det som en spännande möjlighet för oss att visa vår kunskap och bidra med något positivt för samhället. Villaägarnas tekniske chef kände igen oss direkt och det var mycket på den vägen som vi fick chans att medverka i programmet. Nu i efterhand ser vi detta som en mycket lärorik period som också har bidragit till att vi utvecklat våra arbetssätt ytterligare, berättar Rolf Carlsson.

Fortsatt god lönsamhet
I enlighet med en stark framtidstro har ByggaBolagen byggt en egen industrifastighet på drygt 4000 m2 utefter E4:an med ett bra strategiskt läge i Värnamo. Bygget är ett resultat av att kommunen satsat åtskilliga miljoner på att bereda mark för framtida utveckling i Värnamoregionen. Wemo, som tillverkar robotar för plastindustrin, har nyligen flyttat in i de ändamålsanpassade lokalerna och fortsätter att utveckla sin verksamhet tack vare flytten. Eftersom de tillverkar robotar för hela världen blir Värnamo ett nav för global utveckling.
– Det här är positivt för Värnamo och hela regionen. Vi tvekade inte då vi fick ett unikt tillfälle att utveckla ett område som kommunen aktivt vill satsa på. Bygget har skapat nya arbetstillfällen för alla inblandade, ett oerhört spännande projekt, kommenterar Rolf Carlsson.
Bland aktuella projekt kan nämnas byggnation av passivhus i både Gnosjö och Värnamo. I Smålandsstenar byggs en ny lastbilsterminal, ett nybyggarprojekt på över 80 mkr. Här handlar det om en komplett anläggning med godsmottagning, tvätthall och verkstad – allt byggs av ByggaBolagen. Rolf Carlsson menar att med fortsatt god lönsamhet ligger prognosen för 2012 på 160 mkr, orderboken är välfylld.