Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Byggbolaget växer med stark samverkanskultur

Utveckling av Värmlands största kongresscenter, nybygge i ett av Karlstads mest centrala bostadsområden och konstruktion av Karlstads nya galleria. Byggbolaget i Värmland har haft fullt upp under de senaste åren och har dessutom hunnit bredda verksamheten utanför såväl länets som landets gränser.

Den största marknaden för Byggbolaget i Värmland är företagsnamnet till trots inte enbart regional. Företaget har letat sig bort längs med E18 och bygger mycket i och omkring Örebro och vidare mot Västerås med kringkommuner. Under resans gång har företaget också hunnit upprätta ett antal ramavtal med värmländska kommuner som Karlstad, Forshaga och Hammarö.

Stark samverkanskultur
De senaste årens utveckling har varit mycket gynnsam för Byggbolaget, som bygger såväl handelskvarter som nya bostadsområden.
– Vi expanderar och får allt fler uppdrag. En påtaglig trend är att projekten blir mer omfattande då vi allt oftare axlar partneringuppdrag. Vi har en stark samverkanskultur i företaget och det är bra när vi ska utveckla stora projekt tillsammans med många andra aktörer, förklarar arbetschef Lars Vikström.
Fördelen med den här typen av samarbete är att alla som är delaktiga i projektet är med under hela processen – från planering till utförande och slutlig kontroll. Det resulterar i en bättre totalekonomi i projektet då det hela tiden sker en dialog mellan de olika aktörerna. Arbetsmoment kan synkroniseras och samplaneras med såväl ekonomisk som miljömässig vinst som följd.

Bredd och kompetens
Byggbolaget kan enligt Lars Vikström vara ett attraktivt alternativ till de stora drakarna på marknaden då man bland annat har korta beslutsvägar, smidiga processer och inte minst en väletablerad samverkanskultur. Byggbolaget kommer närmare kunderna, är mer flexibla och förändringsbenägna, menar Lars.
– Trots att vi fortfarande hör till de mindre aktörerna på marknaden kan vi ta oss an mycket omfattande projekt. Vi har en enorm bredd och kompetens inom företaget och kan erbjuda totalentreprenad av såväl industrifastigheter och kontor som bostäder och hotell. Vi bygger även mycket på uppdrag av den offentliga sektorn.
Ett långsiktigt tänkande med en hållbar ekonomisk lönsamhet har hög prioritet på Byggbolaget. Det märks inte minst på tidigare projekt varav kongresshallen Karlstad CCC och Karlstads nya galleria är bra exempel.

Planerar tillväxt
Bland de senaste projekten på hemmaplan finns förutom den nya gallerian i kvarteret Mercurius även de intilliggande hyresrätterna som uppförs för den lokala fastighetsägaren Paritt. Dessutom pågår ett större bostadsprojekt om cirka 300 nya lägenheter i Kanikenäsholmen i Karlstad.
– Vi har som målsättning att följa våra kunders utveckling och det innebär också att vi är beredda på att utvidga vår egen verksamhet för att möta en framtida tillväxt på flertalet orter i landet, avslutar Lars Vikström med.