Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Byggboom i Ronneby

Ronneby växer – rejält. Under de närmaste åren planeras för 800 nya bostäder, nya skolor och förskolor samt flera nya verksamhetsområden för olika branscher. Med strategiskt viktiga och offensiva satsningar befäster Ronneby sin position som framåtblickande tillväxtkommun i Blekinge.

Ett stadigt växande näringsliv och ett bostadsbyggande som aldrig förr, det är så utvecklingen i Ronneby de närmaste åren kan sammanfattas. Det handlar om nya stadsdelar för boende, skolor, butiker, restauranger och företag.

Ronneby började förvärva mark redan 2013 för att ha framförhållning i vad man anade skulle komma. Nu några år senare finns en detaljplan på sammanlagt 70 000 kvadratmeter mark där förhandlingar pågår med ett antal intressenter om markköp.

När det nya handelsområdet Viggen initierades för drygt tre år sedan var många företagare intresserade, men ingen ville vara först ut. I och med de första etableringarna lossnade det. Nu är situationen den omvända: – Nu jagar vi inte företag längre. Vi sorterar intresseanmälningar, säger Torbjörn Lind, näringslivschef i Ronneby kommun.

Sett till nya arbetstillfällen kopplat till företagsetableringar räknar man med 600-800 nya jobb i Ronneby de kommande åren.
När det gäller nya stadsdelen Kilen ställer Ronneby krav på entreprenörerna som bygger att byggnationen ska ske hållbart och följa ett miljötänk för att skapa en grönare stadsdel.

Området Gärdet är den nya östra entrén till Ronneby stad med direkt anslutning till E22. Här möjliggörs nu för etableringar för verksamheter inom logistik, service och industri.