Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bygger hållbara ledningsgrupper

Felrekryteringar kostar företag enorma summor årligen. Ju högre befattning – desto mer kostsamt kan det bli att rekrytera. Om man dessutom träffar fel i matchningen kan det få ödesdigra konsekvenser. Grimaldi Access hjälper till med såväl identifiering som rekrytering av rätt kompetens och har specialiserat sig på ledning och ledningsgrupper.

Som specialister på headhunting och rekrytering på högre nivå erbjuder Västeråsbaserade Grimaldi Access trygghet för företag som vill kunna investera i tillväxt. Att bygga hållbara organisationer och ledningsgrupper är en utmaning inom alla branscher, därför vänder sig Grimaldi Access till en bred målgrupp med kunder inom allt från tillverkningsindustrin till handelssektorn.

Mål och strategi avgör
Grimaldi Access är erkänt bra på att bedöma kompetensbehov baserat på ett företags strategi och mål.
– För att kunna bygga på med rätt kompetens måste man först ta reda på vart man är på väg och vart man ska. Vilka mål finns uppsatta? Hur ser strategin ut för att nå dem? Vart vill företaget komma och vilken kompetens behövs för att nå dit? Det är exempel på frågor som vi ställer i början av varje uppdrag, förklarar grundaren Märta Grimaldi.
Nätverket kring Grimaldi Access har utökats under åren och det ger en bra grund för att hitta och matcha rätt person för varje uppdrag, från styrelse- och ner till mellanchefsnivå. Märta Grimaldi beskriver nätverket som en resurs bestående av handplockade partners som liksom hon själv fokuserar på kundnytta och ett kvalitativt arbetssätt.
– Kundernas mål och strategi avgör hur vi ska arbeta och vilken tjänst vi sätter in. Ibland är det rena rekryteringsuppdrag, och ibland mer komplex search och headhunting. Förmågan att verkligen lära känna kunderna och sätta sig in i deras vardag är grundläggande för att lyckas.

Expanderar
Att leva på att leverera rätt kompetens tycks vara en framgångsrik affär i tider av oro och tuff konkurrens. Grimaldi Access expanderar och kommer inom kort att behöva anställa fler rekryteringskonsulter till kontoret i Västerås.
– När jag startade företaget såg jag ett stort behov av specifika tjänster inom headhunting. Företag i Västerås fick tidigare vända sig till Stockholmsbaserade konsultbyråer för det men nu kan vi erbjuda det lokalt. Det är viktigt att behålla det på en nivå som går att hantera med bibehållen kvalitet, säger Märta Grimaldi.
Företaget kommer att fortsätta sin tillväxtresa men under kontrollerade former. Att hitta rätt partners för fortsatt utveckling med fler styrelseuppdrag har också hög prioritet.